Sökning: "psykoterapeutprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet psykoterapeutprogrammet.

 1. 1. Skam kopplat till depression : Det psykoterapeutiska arbetet med affekten skam tillsammans med depressiva klienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Eva Källström; Birgitta Hall; [2016]
  Nyckelord :Psykoterapeuter; uppmärksammar; arbetar; skam; depression;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka psykoterapeuters erfarenheter av kopplingen mellan skam och depression i psykoterapi. Fyra legitimerade och erfarna psykodynamiska psykoterapeuter intervjuades. Intervjumaterialet grundades på olika teman, och dessa var hur terapeuterna uppmärksammar och arbetar med skam kopplat till depression. LÄS MER

 2. 2. Handledning och det teoretiska spänningsfältet i KBT - en temaanalytisk studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tomasz Kunatowski; [2015]
  Nyckelord :utbildningshandledning handledning; beteendeterapi; kognitiv terapi; KBT; kognitiv beteendeterapi; klinisk handledning; KBT handledning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Föreliggande studie hade till syfte att få en fördjupad förståelse för hur olika KBT-handledare ser på de kognitiva respektive beteendeterapeutiska inslagen i sin utbildningshandledning med studenter på psykoterapeutprogrammet. Undersökningsgruppen bestod av tio legitimerade psykoterapeuter med KBT inriktning, med godkänd handledarutbildning, som handledde främst på psykoterapeutprogrammet vid Lunds universitet respektive Stockholms universitet. LÄS MER

 3. 3. Från huvudroll till statist, om konsten att spela roll i någon annans familj. En reflekterande studie om familjrekonstruktion.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Örnemark; Simon Bloomfield; [2015]
  Nyckelord :Family reconstruction; Satir; family of origin; family therapy; training; genogram familjerekonstruktion; ursprungsfamilj; genogram; psykoterapeutprogrammet med inriktning mot familjeterapi; familjeterapi; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien undersöker familjeterapistudenters upplevelser av familjerekonstruktion. Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för familjerekonstruktion med hjälp av reflektioner och upplevelser från studenter på psykoterapeutprogrammet, inför sin framtida profession. LÄS MER

 4. 4. Utbildningsterapins betydelse och utformning : Psykologers utveckling av empatisk och interpersonell förmåga, modellinlärning och självkännedom

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lina Eriksson; Felicia Törnquist; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Betydelsen av utbildningsterapi har huvudsakligen studerats i samband till psykoterapeututbildningen. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur psykologer skattar betydelsen av utbildningsterapin på psykologutbildningen. LÄS MER

 5. 5. Anknytningsstil och val av psykoterapiutbildning och berättelser om anknytning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Zana Bogicevic; [2012]
  Nyckelord :psykoterapi; psykoterapeut; anknytningsstil; vuxenålder; Science General;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att dels undersöka om terapeutens anknytningsstil är en prediktor för val av terapiinriktning, och dels hur det kan se ut i psykoterapeutens upplevelsevärld i berättelser rörande centrala anknytningsteoretiska teman: närhet, distans, beroende och oberoende. Studien använde sig av självskattningsinstrumentet RQ som besvarades av 57 psykoterapistuderande samt nio genomförda personliga intervjuer. LÄS MER