Sökning: "psykoterapi vid demens"

Hittade 1 uppsats innehållade orden psykoterapi vid demens.

  1. 1. Hästar som terapi inom humanvården : hälsoeffekter och risker

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Daniela Andersson; [2015]
    Nyckelord :hästunderstödd intervention terapi aktivitet; ridterapi; autism; demens; Alzheimers sjukdom; equine assisted intervention therapy activity; therapeutic horseback riding; autism; dementia; Alzheimer’s disease;

    Sammanfattning : Hästar har funnits vid människans sida i över 6000 år och används sedan några decennier tillbaka inom humanvården i form av så kallad hästunderstödd terapi. Syftet med den här litteraturstudien är att redogöra för bakgrunden till att hästar kan användas till detta, vilka effekter som kan ses med fokus på behandling av barn med autism och äldre personer samt överskådligt ta upp vilka risker som finns associerade med terapiformen. LÄS MER