Sökning: "psykoterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 516 uppsatser innehållade ordet psykoterapi.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av samspelsbehandling på Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Valijani Sjödin; [2024]
  Nyckelord :Samspelsbehandling; Anknytning;

  Sammanfattning : Föräldrars förmåga att svara an på barnets signaler har inverkan på barnets framtida utveckling. Tidiga insatser för att behandla negativ utveckling i samspelet mellan förälder och barn är viktigt för att inte riskera barnets psykiska hälsa. LÄS MER

 2. 2. “Man pratar väl inte så mycket om känslor?” Upplevelsen av låg affektmedvetenhet hos personer med erfarenhet av mobbning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnéa Carlsson; [2024]
  Nyckelord :erfarenheter av mobbning; interoceptiv inferens; alexitymi; affektmedvetenhet; skam; experiences of being bullied; alexithymia; affect consciousness; interoceptive inference; shame; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utforska upplevelser av låg affektmedvetenhet hos unga vuxna med erfarenhet av mobbning. Det övergripande syftet var att öka förståelsen för vad denna grupp kan behöva hjälp med i psykoterapi. Åtta studenter (18-22 år) med låg affektmedvetenhet intervjuades. LÄS MER

 3. 3. KBT-terapeuters uppfattning om terapeutegenskaper och dess påverkan på behandlingsinnehåll och styrning i psykoterapi : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Birgitta Wallgren; [2024]
  Nyckelord :Evidens; terapeutdrift; psykoterapeut; KBT; terapeutegenskaper;

  Sammanfattning : Psykoterapi som inte håller rätt spår benämns i forskning som ”terapeutisk drift”. Den terapeutiska driften beskrivs uppstå när terapeuter inte lyckas fullt ut med att leverera evidensbaserad behandling. Det har påvisats att egenskaper hos terapeuten påverkar behandlingsinnehållet och risken för terapeutisk drift. LÄS MER

 4. 4. Common Factors i psykoterapi: Psykometrisk analys av ny mätskala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andreas Helmersson; Mimmi Levander; [2024]
  Nyckelord :Common Factors; psykoterapi; skattningsskala; psykometri; Psychotherapy; Rating Scale; Psychometrics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Understanding what constitutes a positive outcome in psychotherapeutic treatment remains a challenge, whether attributed to Common Factors (CF) shared across therapies or specific therapeutic methods. The definition of CF varies and can be traced to all aspects of therapy, including patient and therapist factors and the process of change. LÄS MER

 5. 5. “Det här är liksom hjärnkirurgi fast med psykologi” En kvalitativ analys av terapeuters upplevelser av att bedriva psykedelisk terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefin Brodell; Emil Kling Ek; [2024]
  Nyckelord :psychedelic; psychotherapy; phenomenology; qualitative and ethics; psykedelisk; psykoterapi; fenomenologi; kvalitativ och etik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förändrade medvetandetillstånd tycks alltid ha fascinerat människor och psykoaktiva växter och svampar har använts i ceremoniella och medicinska syften världen över i århundraden. Psykedeliska substanser beskrivs i aktuell forskning inducera icke-ordinära medvetandetillstånd som tar sig uttryck i form av förvrängd kognition och perception, starka känslopåslag samt mystiska och svårbeskrivliga upplevelser. LÄS MER