Sökning: "public activities."

Visar resultat 1 - 5 av 1289 uppsatser innehållade orden public activities..

 1. 1. The Role of Arts in Nordic Society: Health and Lifestyle

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Soledad Zamora; [2019]
  Nyckelord :Arts; Education; Lifestyle; Society; Sustainable development; Welfare;

  Sammanfattning : The role of arts in both formal and non-formal education has been scientifically demonstrated to create positive outcomes in people to deal with all kinds of social problems in daily life. At present, there are international public and private institutions that support this view, such as the International Arts Education Week, celebrated for the first time by UNESCO on 21-27 May 2012 when not only artists participated, but also educators, researchers, NGO actors, and international associations. LÄS MER

 2. 2. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jessica Roos; [2019]
  Nyckelord :ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Sammanfattning : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. LÄS MER

 3. 3. Regenerating Public Space in Residential Areas : Planning and Design Proposal for Oxhagen Residential Area, Kalmar

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Fakinah Nailan Edward; [2019]
  Nyckelord :Public Space; Residential area; Design Proposal; Oxhagen;

  Sammanfattning : This degree project looks at the effective methods and principles in planning and design for regenerating public space, especially regenerating public space in residential areas. This regeneration of public space is important, as a way to solve problem of unattractiveness, lack of social interaction and insecurity feeling among people or inhabitants in public spaces in residential areas. LÄS MER

 4. 4. Agilt inköp av IT : En kvalitativ studie inom offentlig sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Henriksson; Julia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Agile methods; agile procurement; agile contracting; agile procurement process; public purchasing; IT procurement; Agilt arbetssätt; agilt inköp; agila kontrakt; agil inköpsprocess; inköp inom offentlig sektor; offentlig upphandling; inköp av IT;

  Sammanfattning : Traditionellt har inköpsprocessen inom offentlig sektor utgått från projektmodellen vattenfall med tydliga faser och milstolpar. För att skapa större flexibilitet och effektivitet har IT-branschen frångått den traditionella projektmodellen och istället övergått till agila arbetsmetoder. LÄS MER

 5. 5. ”En del av biblioteket är just berättelsen" : Barnbibliotekariers läsfrämjande aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Izabelle Zeijlon; Molly Friberg; [2019]
  Nyckelord :reading promotion activities; digital media; public library; children’s librarian; läsfrämjande aktiviteter; digitala medier; folkbibliotek; barnbibliotekarie;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how children's librarians at public librarieswork to promote reading towards children between the ages of 8-12 and to see if theirreading promotion only consists of printed fiction. The research questions for the thesisare the following: • How do the children's librarian conduct their reading promotion work? • How do children's librarians use different kinds of media in the readingpromotion work? • Which methods do children's librarians use in the reading promotion work? The purpose has been achieved and the research questions has been answered throughresearch interviews with children's librarians who work at public libraries. LÄS MER