Sökning: "public housing renovation in Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden public housing renovation in Sweden.

 1. 1. Energy Performance Contracting in Swedish scenario: a case study with Morastrand AB

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Fabiana Frota de Albuquerque Landi; [2018]
  Nyckelord :Energy performance contracting; EPC; energy efficiency; energy efficiency business models; public housing renovation in Sweden; lifecycle cost analysis; energy service companies; Million homes Programme; EPC framework.;

  Sammanfattning : Renovation of the existing buildings in Sweden represents a great potential to achieve the energy efficiency and carbon emission targets set by the European Union and the Swedish government. The Energy Performance Contracting (EPC) is regarded as an efficient way to manage and to outsource the risks of energy efficiency (EE) measures. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av barriärer sombromsar EPC-marknadensutveckling : En empirisk studie i Sverige

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Jennifer Palén; [2018]
  Nyckelord :EPC; renovation; sustainable building; public owned properties; energy services; energy service companies; EPC; renovering; uthålligt byggande; offentlig ägda fastighetsbestånd; energitjänster; energitjänsteföretag;

  Sammanfattning : I Sverige står bostad- och servicesektorn för 40 procent av landets totala energianvändningoch utfaller således i en högre förbrukning än både transport- och industrisektorn. Entredjedel av denna energi förbrukas inom de 90 miljoner kvadratmeter ägda av offentligsektor. LÄS MER

 3. 3. Economic Performance Assessment of Three Renovated Multi-Family Houses with Different HVAC Systems

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Alaa Khadra; [2018]
  Nyckelord :HVAC systems; economic assessment; air heat pump; mechanical heat recovery; LCCA; life cycle cost analysis; miljonprogrammet.; HVAC systems; economic assessment; air heat pump; mechanical heat recovery; LCCA; life cycle cost analysis; miljonprogrammet.;

  Sammanfattning : Since the building sector is responsible for 40% of the energy consumption and 36% of CO2 emissions in the EU, the reduction of energy use has become a priority in this sector. The EU has adopted several policies to improve energy efficiency. LÄS MER

 4. 4. Cost-effective and energy-efficient renovation measures of multi-family apartment buildings constructed during the million program - Where carbon dioxide emissions minimization is a key issue

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Christofer Svensson; [2017]
  Nyckelord :Energy efficiency; Cost-effectiveness; Carbon dioxide minimization; Co-benefits; IEA EBC Annex 56; Renovation; The million program; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Swedish construction and real estate sector has a significant impact on the total national carbon dioxide emissions and energy consumption. Thus, energy efficient and environmentally friendly renovation measures of existing buildings in Sweden plays an important role in the attempt to mitigate the climate changes. LÄS MER

 5. 5. Hyrköp av lägenheter – ombildning av hyresrätter till bostadsrätter : En fallstudie av en hyresfastighet i Gnesta

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Daniel Gleimar; [2017]
  Nyckelord :Lease-purchase; Conversion; Property valuation; Home-saving; Public ownership; Hyrköp; Ombildning; Fastighetsvärdering; Bospara; Allmännyttan;

  Sammanfattning : Hyrköp av fastigheter är en ny modell av boende som tillämpas alltmer av bostadsbolag i Sverige, vilket innebär att den boende får möjlighet att fortsätta hyra eller köpa sin bostad under en bestämd optionstid för ett avtalat optionspris (Sorling, 2009). Denna uppsats är en fallstudie för ett eventuellt införande av hyrköp som innebär ombildning från hyresrätter till bostadsrätter för en hyresfastighet i Gnesta, som ägs av det kommunala bostadsbolaget Gnestahem. LÄS MER