Sökning: "public housing renovation in Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden public housing renovation in Sweden.

 1. 1. Questioning public green space & affordable housing in times of densifying cities : a case study of the districts Eriksberg & Norby in Uppsala, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Frennesson; [2022]
  Nyckelord :Green space; sustainability; affordable housing; gentrification; social segregation; renoviction; space;

  Sammanfattning : This thesis examines the perceived relationship between public green space inequality in districts and how that is perceived to affect housing prices as greeneries value in cities has increased. The purpose is to investigate these perceived values and provoke questions in the thesis on how planning is experienced by active planners in the profession and how green spaces are viewed by residents. LÄS MER

 2. 2. Energiinventering av en äldre byggnad med hjälp av livscykelkostnad och erfarenhetsåterföring

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Martin Håkansson; Robert Ulfsson; [2022]
  Nyckelord :aging buildings; knowledge transfer; lifecycle cost LCC ; remodeling; ventilation; energirenovering; erfarenhetsåterföring; livscykelkostnad LCC ; ombyggnation; ventilation; äldre byggnader;

  Sammanfattning : Undersökningen utförs i samarbete med Riksbyggens ombyggnadsavdelning i Jönköping. Riksbyggen är ett kooperativt företag och en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Riksbyggens kunder består utav bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. LÄS MER

 3. 3. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; stadsbyggande; stadsplanering; samhällsplanering; bostadspolitik; modernism; funktionalism; fysisk planering;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet är en av de mest kritiserade bostadssatsningarna i Sveriges historia. Det är även med marginal den största bostadssatsningen. I denna litteraturstudie försöker jag svara på vad fenomenet miljonprogram egentligen innebär och hur det kom till. LÄS MER

 4. 4. Brottsförebyggande arbete i Miljonprogrammets utsatta områden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Fröhlin; Rebecka Svedberg; [2022]
  Nyckelord :Brottsförebyggande; miljonprogrammet; omgivning; samverkan; säkerhet; trygghet; och utformning;

  Sammanfattning : Introduktion och syfte:  Under en rådande bostadsbrist i Sverige antogs ett förslag i riksdagen med vision att färdigställa en miljon hem mellan åren 1965 och 1975. Många av Sveriges mest utsatta områden består av byggnader uppförda under denna tioårsperiod. LÄS MER

 5. 5. Den läkta staden : om platsspecifik förtätning av miljonprogrammets bostadsområden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Zara Persson; [2022]
  Nyckelord :förtätning; miljonprogrammet; Almgården; landskapsarkitektens arbetsmetod; stadsplanering; hållbarhet; modernism; funktionell täthet; funktionsblandning; exploateringstal; landskapsanpassning; platsspecifik gestaltning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om förtätning av miljonprogramsområdet Almgården i Malmö. Det syftar till att pröva och reflektera över dagens förtätningsideal i förhållande till de stadsplaneringsideal som var rådande under miljonprogrammet. LÄS MER