Sökning: "public international law"

Visar resultat 1 - 5 av 500 uppsatser innehållade orden public international law.

 1. 1. Staten hör dig: En utredning av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och integritetsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dimen Hoshiar Abdulrahman; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; folkrätt; public international law; statsrätt; straffrätt; criminal law; mänskliga rättigheter; offentlig rätt; konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For several years, the law enforcement authorities have received severe criticism for their handling of secret telephone tapping. The criticism concerned systematic errors in their routines regarding both the destroying of materials obtained through secret telephone tapping and in notifying individuals about its use. LÄS MER

 2. 2. Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anneli Westermann; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; statsrätt; internationell privaträtt; grundlag; regeringsformen; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska grundlagarna innehåller rättigheter som anger ramen för det offentliga maktutövandet. Över tid har rättigheterna gått från att rikta sig främst till lagstiftaren, till att i större och större grad genomsyra rättstillämpningen. LÄS MER

 3. 3. Nuclear Weapons in the 21th Century - A Legal Examination of the Possession of Unmodern Nuclear Weapons and International Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Klingberg; [2019]
  Nyckelord :Public international law; Nuclear weapons; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In its Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, the ICJ affirmed that the principles and rules of IHL and international environmental law are applicable to the question of nuclear weapons. Further, the effects of a nuclear weapon explosion are undoubtedly disastrous, it is however not the effects of a detonation that separates unmodern nuclear weapons from modern nuclear weapons, it is their respective level of security. LÄS MER

 4. 4. Climate change law and litigation in Sweden with scenarios from Europe : Possibilities for members of the public to challenge the state's responsibility for climate change through litigation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ana-Sofia Valderas; [2019]
  Nyckelord :climate change law; climate change litigation; Sweden; greenhouse gas emissions; Paris Agreement; European Convention on Human Rights; Aarhus Convention; environmental human rights; tort law; climate policy decisions; permit decisions; judicial review;

  Sammanfattning : The Swedish government is legally obliged to conduct climate policy work that will protect nature and humanity from the harmful effects of climate change. Obligations related to the environment arise under Swedish domestic law, European law and international law. LÄS MER

 5. 5. Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Gosch; [2019]
  Nyckelord :Maritime Law; Collision Liability; Unmanned Shipping; Autonomous Ships; Remote-Controlled Ships; Product Liability; Transportation Law; International Law; Sjörätt; Autonoma fartyg.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this graduation thesis Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping is to examine how the implementation of commercial unmanned ships will interact with the legal framework for collision liability. New technological advancements have proven that the notion of an unmanned ship might become a reality in the near future. LÄS MER