Sökning: "public international law"

Visar resultat 1 - 5 av 511 uppsatser innehållade orden public international law.

 1. 1. Staten hör dig: En utredning av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och integritetsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dimen Hoshiar Abdulrahman; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; folkrätt; public international law; statsrätt; straffrätt; criminal law; mänskliga rättigheter; offentlig rätt; konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For several years, the law enforcement authorities have received severe criticism for their handling of secret telephone tapping. The criticism concerned systematic errors in their routines regarding both the destroying of materials obtained through secret telephone tapping and in notifying individuals about its use. LÄS MER

 2. 2. Mer feminism i utrikespolitiken? - En jämförande analys av Sveriges utrikespolitik före och efter deklarationen av den feministiska utrikespolitiken

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jessica Mattisson; [2019]
  Nyckelord :Feminist foreign policy; Swedish foreign policy; Feminist IR-theory; applied thematic analysis.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2014, Sweden became the first country to promote and implement what became known as a “feminist foreign policy”. The concept was entirely new and was heavily discussed and questioned by both media and the international society at the time. LÄS MER

 3. 3. Fundamental Rights Outside of the EU – Implications of Frontex Multi-actor Operations Beyond the External Borders

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Yashar Modaber; [2019]
  Nyckelord :EU law; Frontex; EBCG; Border management; Fundamental rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Border and Coast Guard (EBCG), consisting of the EU agency of Frontex and the Union member states, has the mandate to perform missions relating to border management beyond the territory of said states. Its staff may act in the territory of third countries and on the high seas, which raises the question of what the implications are in respect to the obligations which the EU fundamental rights regime imposes on the public entities during their operations. LÄS MER

 4. 4. Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anneli Westermann; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; statsrätt; internationell privaträtt; grundlag; regeringsformen; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska grundlagarna innehåller rättigheter som anger ramen för det offentliga maktutövandet. Över tid har rättigheterna gått från att rikta sig främst till lagstiftaren, till att i större och större grad genomsyra rättstillämpningen. LÄS MER

 5. 5. Climate change law and litigation in Sweden with scenarios from Europe : Possibilities for members of the public to challenge the state's responsibility for climate change through litigation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ana-Sofia Valderas; [2019]
  Nyckelord :climate change law; climate change litigation; Sweden; greenhouse gas emissions; Paris Agreement; European Convention on Human Rights; Aarhus Convention; environmental human rights; tort law; climate policy decisions; permit decisions; judicial review;

  Sammanfattning : The Swedish government is legally obliged to conduct climate policy work that will protect nature and humanity from the harmful effects of climate change. Obligations related to the environment arise under Swedish domestic law, European law and international law. LÄS MER