Sökning: "public perceptions"

Visar resultat 1 - 5 av 602 uppsatser innehållade orden public perceptions.

 1. 1. EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION AND CHALLENGES OF PRESCHOOL TEACHERS IN RURAL INDI

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Shalini Katoch; [2022-01-27]
  Nyckelord :early childhood education; challenges of preschool teachers; India;

  Sammanfattning : Aim: The Aim of this qualitative study is to contribute to the research on the preschool teacher’s experiences and challenges of curriculum implementation and give the opportunity to teacher’s voices to be heard. Through preschool teacher’s experiences, the study intends to identify patterns of similarity in order to understand the challenges preschool teachers face in implementing curriculum for underprivileged children in rural India. LÄS MER

 2. 2. Local Public Actors’ Flood Risk Perceptions and the Connection to Flood Risk Management : A Comparative Case Study of the Municipalities of Karlstad and Kristinehamn

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Frida Jansson; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; Risk Perception; Flooding; Disaster Risk Reduction; Risk Management; Cultural Theory of Risk;

  Sammanfattning : The frequency and severity of floods have increased due to climate change and achieving successful disaster risk reduction is deemed crucial to attain preparedness and sustainability. The responsibility for society’s preparedness mainly resides with local public actors. LÄS MER

 3. 3. Ställt bortom rimligt tvivel - ett differentierat beviskrav? En studie av hur beviskravet tillämpas beroende på brottets grovhet och den tilltalades inställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Ferhm; [2022]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Straffrätt; Beviskrav; Differentierat beviskrav; Grov stöld; Ringa stöld; Rättsfallsstudie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundläggande princip inom brottmålsprocessen är att ingen person ska bli dömd för ett brott denne inte begått. Detta kan dels uppnås genom bevisbördans placering på åklagaren och dels genom att höga krav ställs på bevisningen. LÄS MER

 4. 4. Strategiskt tvetydig strategi i offentlig sektor… eller? : En fallstudie om uttolkningen av Infokom-strategin 2016–2022

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Joseph Edman; Lisa Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Strategic Ambiguity; Strategic Corporate Communication; Public Sector; Strategizing; Sida; Strategisk tvetydighet;

  Sammanfattning : Since 2016 the external communication of the Swedish international development cooperation agencys (Sida) has been governed by the ‘Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället, 2016–2022’. Government investigations have shown that the strategy leaves room for divergent interpretation due to abstract formulations and ambiguous objectives. LÄS MER

 5. 5. Community-led Development in Rural Areas in Sweden : Narratives Inquiry of Individuals’ Sensemaking Process and Motivations for Participation

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vanessa Kasper; Gräfin Zu Castell-Castell Antonia; [2022]
  Nyckelord :Community-led development; sensemaking; motivation; narratives; sociology of organization; rural areas; Sweden;

  Sammanfattning : Rural areas across Europe have suffered severe socio- economic consequences of the financial crisis. Community-led development is a promising way of organizing for social innovation in these areas, in collaboration and independently of public actors. LÄS MER