Sökning: "public procurement"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade orden public procurement.

 1. 1. ANTIKVARIE ELLER BESTÄLLARE? Den kommunala antikvariens roll i upphandling av antikvarisk konsult

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alice Niklasson Wihlborg; [2020-08-05]
  Nyckelord :Cultural heritage; new public management; public procurement; antiquarian consultant;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motbebyggelseantikvarisk verksamhet2020, 180 hpGrundnivå2020:14.... LÄS MER

 2. 2. En beslutsanalytisk granskning av offentlig upphandling inom IT-system : Tillämpning av känslighets- och robusthetsanalys

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Sam Dahlin; Mathias Åström; [2020]
  Nyckelord :Public procurement; multi-criteria decision analysis; sensitivity analysis; robustness analysis; quality; price; correlation; IT system; proportional scoring; substitution ratio; weights; normalization; decision theory.; Offentlig upphandling; multikriterieanalys; känslighetsanalys; robusthetsanalys; kvalitet; pris; korrelation; IT-system; proportionella poäng; substitutionskvot; vikter; normalisering; beslutsteori.;

  Sammanfattning : Research in the area of public procurement has gained increasing attention with increasing interest in researching different evaluation methods for incoming tenders in procurement. The study analyzed the structure for procurement with a multi-criteria model for observation of changes in ranking and studied the importance of correct scoring. LÄS MER

 3. 3. Vad ligger bakom valet av projektmetod? : En kvalitativ fallstudie om potentiella påverkansfaktorer i beslutsprocessen gällande valet av projektmetod bland organisationer

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caroline Grufvelgård; [2020]
  Nyckelord :Project Management; Decision Process; Sustainability; Management Fashion; Interorganizational imitation; Innovation Diffusion; Projektledning; Beslutsprocess; Hållbar utveckling; Management Fashion; Interorganisationsimitation; Innovationsdiffusion;

  Sammanfattning : Projekt har använts av människor sedan början av sin tid och är idag en vanlig arbetsform bland många branscher och organisationer. Projekt är inte bara effektiva när det kommer till att åstadkomma resultat utan också för att implementera organisatoriska förändringar och anses således spela en viktig roll i införandet av hållbar utveckling bland organisationer. LÄS MER

 4. 4. HÅLLBAR OFFENTLIG UPPHANDLING : En analys av hållbarhetskriterier och standarder

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Jansson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; criteria’s; standards; public procurement; transparency; Hållbarhet; kriterier; standarder; offentlig upphandling; transparens;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att förklara hur ytterligare hållbarhetskriterier kan förbättrahållbarhetspotentialen inom offentlig upphandling. I studien har tolv upphandlare, i tolvsvenska kommuner, intervjuats för att samla in data om hållbarhetskriterier och nyttjandetav standardiserade lösningar. LÄS MER

 5. 5. An Empirical Study of Competition and Bidding Behaviors of Small and Large Firms in Public Procurement

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Samuel Repfennig; Viktoria Petrovic; [2020]
  Nyckelord :public procurement; procurement; competition; bid price; auction;

  Sammanfattning : The number of firms participating in public procurement in Sweden has declined since 2012, worrying policymakers since competition is seen as a driver of value-for-money. However, previous research suggests that efforts to increase participation in procurement do not necessarily result in a desirable, competitive effect, due to the auction format of the practice. LÄS MER