Sökning: "public procurement"

Visar resultat 1 - 5 av 548 uppsatser innehållade orden public procurement.

 1. 1. Predicting the size of a company winning a procurement: an evaluation study of three classification models

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Ellen Björkegren; [2022]
  Nyckelord :public procurement; classification; Linear Discriminant Analysis; Random Forests; Support Vector Machines;

  Sammanfattning : In this thesis, the performance of the classification methods Linear Discriminant Analysis (LDA), Random Forests (RF), and Support Vector Machines (SVM) are compared using procurement data to predict what size company will win a procurement. This is useful information for companies, since bidding on a procurement takes time and resources, which they can save if they know their chances of winning are low. LÄS MER

 2. 2. Införandet av öppen programvara inom kommuner - hinder och möjligheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Nylund Joakim; [2022]
  Nyckelord :Öppen programvara; öppen källkod; open source; upphandling; IT-upphandling;

  Sammanfattning : Öppen programvara innebär att källkoden är tillgänglig för vem som helst att använda, läsa, vidareutveckla och dela vidare. Fördelar som vanligen nämns med denna typ av programvara är minskade kostnader, möjligheten att undvika inlåsningseffekter samt ökad innovation. LÄS MER

 3. 3. Tidiga varningssignaler att ett IT-projekt kan komma att misslyckas : En intervjustudie ur mottagarperspektiv i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mattias Joelsson; [2022]
  Nyckelord :varningssignal; fallgrop; kommunikation;

  Sammanfattning : I en alltmer digital värld där IT genomsyrar de flesta verksamheter blir även IT-projekten fler. För att följa den digitala utvecklingen som sker i en allt högre takt måste organisationer hela tiden utvecklas för att inte hamna på efterkälken i digitaliseringens tid. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av kravspecifikation vid anskaffning av medicinsk teknik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Matilda Jansson; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : All government controlled business is controlled by the law of public procurement and its five fundamental principles. If these are not fulfilled the procurement is at risk of being subject to a review procedure, which requires both time and money. LÄS MER

 5. 5. The Implementation of the New Engineering Contract in Australia : An Institutional Perspective

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dannie O’Brien; [2022]
  Nyckelord :Institutional Theory; New Engineering Contract; Risk allocation; Collaboration; Standard Form Contracts; Instititutionell teori; New Engineering Contract; samarbete; riskfördelning; standardkontrakt;

  Sammanfattning : Current traditional delivery models used in the Australian construction industry are seen as highly bespoke and adversarial where there is an inappropriate contractual risk allocation, lack of collaboration and poor project management. With the pipeline of investment compounded with the impact that global macroeconomic trends and events (e.g. LÄS MER