Sökning: "public sector innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden public sector innovation.

 1. 1. Skolan och civilsamhället. Ökad likvärdighet på (o)lika villkor?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elin Baude; [2022-01-19]
  Nyckelord :school-community partnership; governmentality; exclusion; participation; dialogue; innovation;

  Sammanfattning : This thesis examines school-community partnerships in Gothenburg's primary schools. The overall aim is to analyse how schools in socially disadvantaged areas work with partnerships as the consequence of students´ low school results and social exclusion. LÄS MER

 2. 2. Införandet av öppen programvara inom kommuner - hinder och möjligheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Nylund Joakim; [2022]
  Nyckelord :Öppen programvara; öppen källkod; open source; upphandling; IT-upphandling;

  Sammanfattning : Öppen programvara innebär att källkoden är tillgänglig för vem som helst att använda, läsa, vidareutveckla och dela vidare. Fördelar som vanligen nämns med denna typ av programvara är minskade kostnader, möjligheten att undvika inlåsningseffekter samt ökad innovation. LÄS MER

 3. 3. Community-led Development in Rural Areas in Sweden : Narratives Inquiry of Individuals’ Sensemaking Process and Motivations for Participation

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vanessa Kasper; Gräfin Zu Castell-Castell Antonia; [2022]
  Nyckelord :Community-led development; sensemaking; motivation; narratives; sociology of organization; rural areas; Sweden;

  Sammanfattning : Rural areas across Europe have suffered severe socio- economic consequences of the financial crisis. Community-led development is a promising way of organizing for social innovation in these areas, in collaboration and independently of public actors. LÄS MER

 4. 4. Industry-specific Fuzzy Front End : A multiple case study in the Swedish medical device industry

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Jesper Johansson; David Rosendal; [2022]
  Nyckelord :Fuzzy front end; innovation; uncertainty; complexity; equivocality; medical device industry and public sector;

  Sammanfattning : Background: Medical device companies must consider different laws and regulations when developing new products. Not just laws and regulations put on themselves, but also laws and regulations put on the market, including the public sector. LÄS MER

 5. 5. Spatial dependence in the regional innovation performance of small- and medium sized enterprises : A spatial econometric approach to identifying the drivers of SME innovation in European NUTS regions

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Felix Sebastian Veit Ginzinger; [2022]
  Nyckelord :Geography in Innovation; SME Innovation; Spatial Dependence; Regional Science;

  Sammanfattning : Being a crucial sector in Europe’s economy, small and medium-sized enterprises (SMEs) require involvement in innovative activities to perpetuate their competitiveness. Nevertheless, European-wide funding programs that aim to foster innovation at the regional level have been criticized for not being adequately tailored to SMEs’ innovation patterns and dynamics. LÄS MER