Sökning: "public spaces"

Visar resultat 1 - 5 av 1133 uppsatser innehållade orden public spaces.

 1. 1. Exploring Naturmolnet’s qualities that promote well-being in the public place : pocket parks for a better urban life?

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Rebeca Paolini Madrid; [2022]
  Nyckelord :pocket parks; public place; well-being; restorative environments; perceived sensory dimensions; social connection; culture; community garden; urban green spaces;

  Sammanfattning : Green public places are in constant threat due to city development and densification. For the benefit of the urban dwellers and the environment, it is important to the development, accessibility, and quality design of public places. LÄS MER

 2. 2. Nollis Boländerna : en kartläggning av den ceremoniella externhandelsplatsen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Albin Larsson; [2022]
  Nyckelord :Learning from Las Vegas; The Strip; Nolli; Figur-mark-karta; ceremoniellt utrymme; externhandel; Boländerna;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att nå en större förståelse kring Venturis, Scott Browns och Izenours kartläggning av Las Vegas, i boken Learning from Las Vegas, och vad deras kartläggningsmetod kan berätta om Uppsala-stadsdelen Boländerna. Uppsatsen utforskar specifikt kartan Nollis Las Vegas som teoretisk metod. LÄS MER

 3. 3. ”Biblioteket är inte en mötesplats” : Folkbibliotekens programverksamhet under Covid-19 pandemin och om vad de kvardröjande konsekvenserna kan bli.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sebastian Lundin; [2022]
  Nyckelord :folkbibliotek; program; programverksamhet; Covid-19; digitalisering; mötesplats; Four-spaces; mål.;

  Sammanfattning : In 2020 a global pandemic began that affected libraries around the world. Due to government restrictions public libraries in Sweden were greatly limited in their operations. Within the public libraries' program activities, the amount of activities was halved. LÄS MER

 4. 4. Out of the square? : Exploring the task of urban public space.A case: Studies of St: Johannesplan & Konsthallstorget

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Anna van Amersfoort; [2022]
  Nyckelord :Urban planning; urban square; temporary use; urban life; city planning; public spaces; phenomenology; design; urban development; Malmö;

  Sammanfattning : In 2008, Malmö stad, together with Svenska kyrkan,announced an invited competition for designing S:tJohannesplan and Konsthallstorget in Malmö (Malmö Stad 2008). With its central location in the city andvarious options for activities, the area has become a major attraction point. LÄS MER

 5. 5. Utformning av offentliga platser för social hållbarhet : En del av den sociala handboken för Värmdö Kommun

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Ninve Janzon; [2022]
  Nyckelord :Public spaces; Social sustainability; Urban design; Värmdö; Gustavsberg; Offentliga platser; Social hållbarhet; Stadsutformning; Värmdö; Gustavsberg;

  Sammanfattning : Social hållbarhet innefattar värdegrunder som är viktiga att främja för att möta de sociala utmaningar som samhället står inför. Inom stadsplanering tar arbetet med sådana frågor ofta skepnad som visioner och mål, men vägen från dessa strategiska principer till detaljplan och slutlig projektering är inte lika tydlig. LÄS MER