Sökning: "public trust"

Visar resultat 1 - 5 av 454 uppsatser innehållade orden public trust.

 1. 1. Changing Norms about Life Skills and Sexuality Education through Empowerment: A study of public secondary life skills teachers’ experiences and perceptions in Zanzibar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jenny Fristrand; [2019-08-13]
  Nyckelord :formal sexuality education; Zanzibar; Teachers; Life skills; Empowerment; Human Rights; Norm changing;

  Sammanfattning : Formal life skills education, including topics related to sexuality, was developed in the1990s to prevent HIV/AIDS as well as a method to strengthen ‘good’ behaviours amongstudents in schools. In Zanzibar, life skills education interventions have duplicated inrecent years. LÄS MER

 2. 2. Från vision till verklighet : En jämförelse mellan vision och faktisk bebyggelse med avseende på grönstruktur i Norra Djurgårdsstaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Kelly Brandt; Julia Waldhagen; [2019]
  Nyckelord :Stadsplanering; visionsbilder; grönstruktur; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att med hjälp av en litteraturstudie och en egen framtagen modell för bildanalys undersöka grönstruktur i visionsbilder som används i tidiga skeden av stadsbyggnadsprocessen och dess återspeglingen i verkligheten. Modellen för bildanalysen är baserad på Boverkets tankemodell för bostadsnära natur samt värdering genom ekosystemtjänster och denna tillämpas sedan på ett antal platser i Norra Djurgårdsstaden. LÄS MER

 3. 3. Mellan krav och tillit Styrningens konsekvenser för utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Gustaf Lindholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay explores different perspectives on governance in Swedish education as expressed in two different government texts. The purpose is to show how the roll of the teacher might be understood in relation to the governance of education and its public and private goals. LÄS MER

 4. 4. Social capital, environmental policy attitudes and the mediating role of climate change beliefs

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Robin Saberi Nasseri; [2019]
  Nyckelord :social trust; generalized trust; social networks; civic participation; latent variable modeling; structural equation modeling;

  Sammanfattning : In order to combat the potential threats of climate change, effective policy setting and implementation is crucial. A variable which has been shown to have significant explanatory power on the success of different public policy areas is social capital; a multidimensional concept encompassing social relationships and norms ability to mobilize and facilitate common goals. LÄS MER

 5. 5. Medborgardeltagande som metod för demokratisering av stadsplaneringsprocesser - en fallstudie av stadsbyggnadsprojektet Amiralsstaden i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Michaela Brynhildsen; [2019]
  Nyckelord :Amiralsstaden; Public participation; Democracy; Social Sustainability; Inclusion; Local Knowledge; Citizen power; Participation design; Knowledge alliances; Social Sciences;

  Sammanfattning : Public participation within urban planning has been a big part of academic and political discussions during the last decades, gaining even more popularity today. Due to issues within the representational democracy many stress the need for a greater inclusion of the publics knowledge and opinions within urban development and planning processes. LÄS MER