Sökning: "public-service"

Visar resultat 1 - 5 av 579 uppsatser innehållade ordet public-service.

 1. 1. Implementation Constraints of ERP Systems in Developing Countries

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Hanna Mekuria Fissha; [2024]
  Nyckelord :Enterprise Resource Systems; public service organizations; developing countries;

  Sammanfattning : Globally, the use of ERP systems has increased significantly. Organizations in developed and developing countries are pursuing ERP systems to stand out globally for facilitating their growth beyond their previous inhouse systems. LÄS MER

 2. 2. “Russian oppositional journalism is not an institution; it is a partisan movement” : Reconfigured professional identities among Russophone exile journalists in the Baltic States

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

  Författare :Jana Paegle; [2024]
  Nyckelord :Exile journalism; professional identity; opposition; diaspora; Baltic states; Russia; resilience theory; Exiljournalistik; professionell identitet; opposition; diaspora; Baltikum; Ryssland; resiliensteori;

  Sammanfattning : Since Russia’s full-scale invasion of Ukraine, repressive legislative changes and tightened war-censorship prompted a new wave of media professionals leaving the Federation. This study explores how Russian journalists resettling in the Baltic states articulate their professional identity and view the Russian versus Baltic governments’ attitudes while adapting abroad. LÄS MER

 3. 3. Gängkriminalitet i medialt ljus – ”De har hotat mig med vapen" : En kvalitativ intervjustudie om journalisters arbete med och mediestudenters mottagande av nyheter kring gängkriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sigge Öijer; William Faxius; [2024]
  Nyckelord :Public service; gängkriminalitet; mediestudenter; journalister; samhällsansvar;

  Sammanfattning : Abstract Author: William Faxius & Sigge ÖijerTitle: Gangs in the light of media – “They have threatened me with weapons” Location: Linnaeus UniversityLanguage: SwedishNumber of pages: 49 The aim of this study is twofold: firstly, we examine what journalists at Public service consider form their work regarding their reporting on gang criminality. Secondly, we examine what media students at the Linnaeus University in Kalmar consider what is important in their choise of news media and how they reflect on the reporting regarding gang criminality in 2023. LÄS MER

 4. 4. Är Agenda jämställt? : En kvantitativ undersökning om fördelningen mellan män och kvinnor i SVT:s aktualitetsprogram Agenda, före och efter #Metoo år 2017.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Izabell Martinsson; [2024]
  Nyckelord :Public service; SVT; equality; media; journalism; gender; feminism; Public service; SVT; jämställdhet; media; journalistik; genus; feminism;

  Sammanfattning : At the end of the 1960s, an increasing number of women started working as journalists. Since then, women's presence in news media has grown. LÄS MER

 5. 5. April, april din dumma sill! Vi är public service och kan göra vad vi vill… : en kvalitativ textanalys av utvecklingen av aprilskämt i SVT från 1997 till 2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Ebba Wellergård; Johanna Nimvik Stern; [2024]
  Nyckelord :Public service; April fools; National identity; Ethics; Sveriges Television; Swedish public service television; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur aprilskämt i SVT har förändrats mellan 1997 och 2019 och identifiera anledningar till varför förändringar har skett. Analysen är således uppdelad i två avdelningar. LÄS MER