Sökning: "publicly listed companies"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden publicly listed companies.

 1. 1. Börsnoterade bolags kommunikation kring goodwill : En kvalitativ studie avbolag noterade på Stockholmsbörsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lauri Matias Koskinen; Max Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment; Impairment test; Communication; IFRS 3; Goodwill; Nedskrivning; Nedskrivningsprövning; Kommunikation; IFRS 3;

  Sammanfattning : Goodwill är en diskuterad och komplex post i balansräkningen som utsätts för subjektiva bedömningar vid värdering och nedskrivningsprövning. I denna uppsats analyserasbörsnoterade bolags texter kring goodwill i deras årsredovisningar för att undersöka om det finns några skillnader mellan bolag i hur de kommunicerar kring goodwill. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga VD:ar och rörlig ersättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Zidén; Oscar Engström; Kristoffer Edin; [2019]
  Nyckelord :Incentive based pay; publicly listed companies; demography; correlation; CEO; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine incentive-based pay to CEO’s at publicly listed companies and how this is affected by the demographic variables of gender and age. Furthermore, profitability will be taken into account in order to examine the connection with incentive-based pay... LÄS MER

 3. 3. National Culture and Gender: Effects on Compensation Gap and Company Performance

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Giovania Kartika; Stefanie Kappel; [2019]
  Nyckelord :Executive Compensation Gap; Culture; Gender; Tournament Theory; Behavioural Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to study the effect of gender and national culture on the compensation gap between CEOs and other members of top management and the company performance. The theoretical framework consists of previous research on gender differences, national culture and the effects of compensation gaps on company performance. LÄS MER

 4. 4. Nedskrivning av goodwill – problematiken med fria tyglar i bedömningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Evenson; Oskar Thorsson; [2018-08-07]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment of Goodwill; Earnings Management; Big Bath;

  Sammanfattning : Background and Discussion: In the year of 2005, the accounting standard-setting organization of the IFRS Foundation, IASB, revised its regulation regarding impairment of goodwill, disallowing further amortization of the asset. Since then, yearly impairment tests have been the only adequate method to decrease its value after the acquisition is finalized. LÄS MER

 5. 5. Fågel, fisk eller mittemellan? En kvantitativ studie av hur institutionellt ägarskap inverkar på VD-ersättning i svenska börsnoterade företag

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Alexandra Uebel; Johanna Sommarlund; [2018]
  Nyckelord :Executive pay; Institutional ownership; Corporate governance; Agency theory; Sweden;

  Sammanfattning : Sweden has seen a dramatic increase in institutional ownership in publicly listed companies during the last two decades. The development has resulted in a discussion of the role of institutional investors in corporate governance. LÄS MER