Sökning: "publikens uppfattningar"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden publikens uppfattningar.

 1. 1. Health Communication on TikTok : A Qualitative Study of Credibility on A Humorous Platform

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Isabelle Lid Rosenholm; [2022]
  Nyckelord :health communication; TikTok; credibility; humour; covid-19; pandemic; hälsokommunikation; TikTok; trovärdighet; humor; covid-19; pandemi;

  Sammanfattning : The video-sharing platform TikTok has gained popularity over the last few years. During the recent Covid-19 pandemic, TikTok was implemented in health communication strategies to target a younger audience. The platform's humorous and entertaining jargon is somewhat contradictory to the intentions of health communication. LÄS MER

 2. 2. Vad händer om det händer? : Projektledares och säkerhetsansvarigas syn på evenemangssäkerhet avseende publikens beteende

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Frida Oskarsson; [2021]
  Nyckelord :Event safety; risk management; crowd management; audience profile; Evenemangssäkerhet; riskhantering; folkmassahantering; publikprofil;

  Sammanfattning : The aim with this study was to investigate project managers` and security officers` perceptions of event safety in large event projects regarding audience behavior. Data was collected by semi-structured interviews with ten project managers and security officers of event projects in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Nyhetsjournalistikens förändrade spelplan med förtroendet som insats : En kvalitativ publikstudie om native advertising i nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecca Otterström; Valter Arnborg; [2020]
  Nyckelord :native advertising; textreklam; nyhetsmedier; förtroende; dags- och kvällspress; nyhetsjournalistik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är tvådelat; för det första syftar studien till att undersöka och förstå hur publiken resonerar kring och uppfattar native advertising i journalistisk kontext. För det andra syftar studien till att undersöka om förekomsten av native advertising i svenska nyhetsmedier påverkar publikens förtroende för nyhetsjournalistiken. LÄS MER

 4. 4. Ironmantriathleters självbild och motivationsfaktorer : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Mia Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Gemenskap; Ironman; livsstil; motivation; subkultur; triathlet;

  Sammanfattning : Triathlon är ett idrottsfenomen som ökat i popularitet under de senare åren och haft en snabb utvecklingskurva sedan den trädde in som OS-gren i Sydney år 2000. I Kalmar förknippas triathlon främst med fulldistansen Ironman, som är ett av de största och mest kända idrottsevenemangen inom triathlon. LÄS MER

 5. 5. “Det där kunde ju lika gärna en robot ha skrivit” : En studie om publikens uppfattningar av Mittmedias textrobot i kontrast till den mänskliga journalisten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jennifer Korsgren; Mathilda Ejefalk; [2018]
  Nyckelord :Robotjournalistik; datajournalistik; algoritmer; publikens uppfattningar; pressetik;

  Sammanfattning : Vi kommer i denna uppsats bidra till en ökad kunskap om hur journaliststudenter samt övrigastudenter upplever artiklar skrivna av Mittmedias textrobot i kontrast till artiklar skrivna aven mänsklig journalist. Vi har undersökt om dessa studenter kan urskilja en robotskrivenartikel från en mänskligt skriven artikel utifrån kategorierna trovärdighet, läsvänlighet ochkvalité. LÄS MER