Sökning: "publiker"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet publiker.

 1. 1. UNGA MED DUBBLA INSTAGRAMKONTON - En kvalitativ studie om tonårstjejers användande av flera Instagramkonton

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anna Andersson Björk; [2019-06-28]
  Nyckelord :Instagram; ungdomar; parintervjuer; självrepresentation; publiksegregation;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att skapa en djupare förståelse kring ungas användning av Instagram genom att analysera fall där de har mer än ett konto. Genom att undersöka den företeelsen ämnar jag reflektera kring hur de ser på privat och offentligt. LÄS MER

 2. 2. Från publiker till partier : Opinionsundersökningens förändrade protokoll 1957-1976

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Eskil Vesterlund; [2019]
  Nyckelord :opinionsundersökning; protokoll; mediering; medialisering; publiker; Sifo;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen anläggs ett mediehistoriskt perspektiv på opinionsundersökningen i syfte att historisera denna medieform. Fokus ligger på dess förändringar mellan 1957 och 1976. LÄS MER

 3. 3. En förändrad publik och logik i public service - En netnografisk studie om SVT:s arbete med att nå ut till publiken i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ellen Ahlerup; [2019]
  Nyckelord :social media; network; public service; productive publics; media logic; digitalization; nethnography; TV; crossmedia;

  Sammanfattning : I den här studien undersöker jag hur SVT arbetar i sociala medier för att nå ut till, och interagera med sin publik. Studien syftar till att belysa detta utifrån SVT som public service-företag och hur de når ut till sin publik i ett digitaliserat medielandskap. Ett medielandskap präglat av tvåvägskommunikation i Webb 2. LÄS MER

 4. 4. Hur man tar sig igenom ett heartbreak och andra viktiga politiska frågor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Carlsson; Felicia Boudrée; [2019]
  Nyckelord :personifiering; politisk kommunikation; retorik; politik; demokrati; parasocial interaktion; front stage; back stage; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sociala medier har blivit en allt viktigare kanal för politiska partier att nå ut med politiska budskap på. Samtidigt tar partiledarna en allt större plats i politiken och blir centralare för partiers valresultat. Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur partiledare personifieras på sociala medier genom en visuell retorisk analys. LÄS MER

 5. 5. "Kära åhörare" : En komparativ analys av partiledarnas tilltänkta publiker i Almedalen och på Järvaveckan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Tor Hedling; [2019]
  Nyckelord :Almedalen; Järvaveckan; Second Persona; Topikanalys; talanalys;

  Sammanfattning : Politikerveckan i Almedalen har länge vart ett ämne i debatten om hur det svenska politiska klimatet har utvecklats. Under de senaste åren har Almedalen i medierna både hyllats som en unik demokratisk mötesplats och kritiserats för att vara ett elitistiskt ”jippo”. LÄS MER