Sökning: "pukstockar mallet stick timpanist timpani player sound sound ideal music timpani timpani head"

Hittade 1 uppsats innehållade orden pukstockar mallet stick timpanist timpani player sound sound ideal music timpani timpani head.

  1. 1. Vilka pukstockar ska en pukist välja att spela med i olika sammanhang?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Sofia Gustavsson; [2011-09-01]
    Nyckelord :pukstockar mallet stick timpanist timpani player sound sound ideal music timpani timpani head; sofia gustavsson;

    Sammanfattning : .... LÄS MER