Sökning: "pulp and paper industry"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden pulp and paper industry.

 1. 1. Counteracting Ammonia Inhibition in Anaerobic Digestion using Wood Residues : Evaluating Ammonium Adsorption Capacity of Fibres from Pulp and Paper Mills

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Biogas Research Center

  Författare :Marcus Wrangbert; [2021]
  Nyckelord :Anaerobic digestion; Ammonia inhibition; Fibres; Biogas;

  Sammanfattning : One of the main interests in commercial methane production is to maximize the gas yield, and it is thus appealing to use material with relative high methane potential. However, such material often results in process instability whereas ammonia inhibition is common. LÄS MER

 2. 2. Förbättra stickegenskaperna hos pappersgarn från svenska skogar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linn Renberg Bustos; Jennifer Fornell; [2021]
  Nyckelord :Pappersgarn; friktion; sticka;

  Sammanfattning : Med en värld som blir allt mer digitaliserad, där svenska skogsbruk har ett överflöd på pappersmassa. Samtidigt finns en marknad som efterfrågar textilier som ofta är negativa för både hälsa och ekosystem, finns ett behov av förändring. LÄS MER

 3. 3. Värdeflödesanalys : Ett verktyg för processindustrin?

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Granstedt; Rasmus Ottenfalk; [2021]
  Nyckelord :Value Stream Mapping; Waste; Lean; Process industry; Värdeflödesanalys; Förluster; Lean; Processindustri;

  Sammanfattning : I dagens samhälle överutnyttjas jordens resurser. Dagens levnadssätt och klimatförändringarna som sker, leder därför till att högre krav ställs på företag att arbeta med hållbarhetsfrågor och sträva efter resurseffektiva arbetsmetoder. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av färgbehov beroende av pappersstruktur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Clara Åkerström; [2021]
  Nyckelord :färgbehov; infärgning; tryckdensitet; tryckteknik;

  Sammanfattning : I examensarbetet gjordes en kartläggning av färgbehov beroende av pappersstruktur. Arbetet gjordes för Holmen Paper. Syftet med arbetet var att undersöka olika parametrar på pappersstrukturer och se hur färgbehovet påverkades. Det gjordes genom en experimentell undersökning och utredning i labskala. LÄS MER

 5. 5. GEOPOLYMERS WITH GREEN LIQUOR DREGS : An investigation of the possibility tomanufacture a geopolymer based on residual streams

  Master-uppsats, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Martin Sundqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The pulp and paper industry make up a large part of the Swedish industry and is alsogrowing worldwide. With its growth, the amounts of residuals that are produced alsoincrease. The estimated annual global amount of residuals generated from pulp millsexceeds 1 million tons. LÄS MER