Sökning: "pulverinhalator"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet pulverinhalator.

 1. 1. Ideala pulverinhalatorer och deras egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Porntip Polraksa; [2021]
  Nyckelord :Ideal pulverinhalator; pulverinhalator; budesonid; formoterol;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning: Inhalationsläkemedel är ett sätt att få in läkemedel via luftvägarna till lungor. Pulverinhalator, sprayinhalator, nebulisator och ånginhalator är de fyra apparater som används i dagsläget. Det här arbetet inriktas på pulverinhalatorer. LÄS MER

 2. 2. Stöd till egenvård för personer med diagnos astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Rosengren; Sarah Thiem; [2017]
  Nyckelord :Astma; Kol; Felkällor; Inhalationsteknik; Patientundervisning;

  Sammanfattning : Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma är kroniska luftvägssjukdomar som förekommer hos en stor del av befolkningen. Inhalationsläkemedel är förstahandsvalet för behandling av sjukdomarna och en korrekt inhalationsteknik är en förutsättning för en optimal sjukdomskontroll. LÄS MER