Sökning: "pump types"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden pump types.

 1. 1. Understanding Green Energy Technology : Learning Processes in the Development of the Ground Source Heat Pump

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Amanda Gidén Hember; [2020]
  Nyckelord :ground source heat pumps; small-scale technology; energy efficiency; learning; experience curve; gridless technology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to increase the understanding of small-scale green energy technology development. In the transition towards a fossil free energy system, heat pumps are a low emission heating alternative. LÄS MER

 2. 2. Investigation and Evaluation of Pump Types for a Liquid Metal Jet X-Ray Source

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Matilda Svensson; [2020]
  Nyckelord :pumps; pump types; liquid galinstan; metal jet; x-ray source; pumpar; pumptyper; flytande galinstan; metaljetstråle; röntgenkälla;

  Sammanfattning : Since Wilhelm C. Röntgen discovered the x-rays in 1895 little has been done to improve the x-ray technology. In 2003 a group of scientists at KTH Royal Institute of Technology suggested a new type of x-ray source, namely a liquid metal jet x-ray source. The solid anode in the original source was changed to a liquid metal jet anode. LÄS MER

 3. 3. A Novel Pump-Controlled Asymmetric Cylinder with Electric Regeneration : Implementation and Evaluation of a Closed Hydraulic System on a Backhoe

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Emil Fernlund; [2020]
  Nyckelord :pump controlled asymetric cylinder closed hydraulic system electric regeneration energy efficieny backhoe;

  Sammanfattning : The desire to use more energy efficient heavy equipment in the earth-moving industry has rapidly increased due to higher environmental awareness. Studies within electrification and new types of hydraulic circuit architecture has shown great potential regarding energy savings. LÄS MER

 4. 4. Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wallin; Gustav Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Energy optimization; energy saving measurements.; Energioptimering; fjärrvärme; fjärrkyla; energibesparing; värmepump; värmeåtervinning.;

  Sammanfattning : Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. LÄS MER

 5. 5. Feasibility Study of Chemical Energy Storage for an Energy Efficient Commercial Office Space

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Kerry-Leigh Maritz; [2019]
  Nyckelord :“Chemical Energy Storage”; “Commercial”; “Energy Storage”; “Load Demand Shift”; “50kW Solar System”;

  Sammanfattning : Shifting the load demand of a commercial office space to utilise off peak tariffs would lead to cost savings as power is cheaper at this time. To achieve this shift, chemical energy storage was considered using Lead Acid batteries, Lithium-ion batteries and Advance Lead Acid batteries. The output of these storage types is electricity. LÄS MER