Sökning: "pump"

Visar resultat 1 - 5 av 876 uppsatser innehållade ordet pump.

 1. 1. SELECTIVE NON-CATALYTIC REDUCTION SYSTEM

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Sedat Polat; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to develop a Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) system which is based on a control system to keep NOx emissions from combustion by maximum 27 kg/h urea consumption and then perform commissioning on the site. The NOx value in the combustion is around 220 mg/Nm3 under 100% laud. LÄS MER

 2. 2. Modelling of a Liquid Metal Loop System : For X-ray Applications

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära

  Författare :Anton Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A closed system of a liquid metal jet loop operating in vacuum is modelled and investigated using a commercial 1D simulation tool. Possible methods to approximate a free-falling jet in vacuum to capture the behavior of the system in 1D is investigated. LÄS MER

 3. 3. Elektrolytflödesbatteri : Utveckling av en elektrolytflödesbatteriprototyp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nanoteknologi och funktionella material

  Författare :Julia Sjödin; [2020]
  Nyckelord :flödesbatteri; elektrolytflödesbatteri; EFB;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att designa ett elektrolytflödesbatteri som möter kraven att den perforerade laddningsuppsamlaren i batteriet ska ska ha en resistans väl under 3 ohm samt ha god kontakt med kompositelektroden gjord av ett aktivt elektrodmaterial belagt på kolfiltsubstrat utan att påverka elektrolytens flödesmöjligheter. Det finns också krav på att cellen ska vara tät, tåla en syrakoncentration på 3,3 M (H_2SO_4) samt att flödet skapat av en pump ska ske vinkelrätt mot kompositelektroden och laddningsuppsamlaren. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd : En fallstudie och dataanalys av energideklarationer i Norrbottens län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Amanda Gren; [2020]
  Nyckelord :Energy performance certificate; EPC; Energy efficiency; Building stock; Energideklarationer; Dataanalys; Energieffektivisering; Byggnadsbeståndet; Norrbottens län;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn står för den största energianvändningen i hela Sverige på 40 %, följt av industrisektorn och transportsektorn. Sveriges riksdag har satt upp ett klimatpolitiskt ramverk från energiöverenskommelsen, bland annat med målet om att energianvändningen ska vara 50 % effektivare till år 2030 i jämförelse med år 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till BNP. LÄS MER

 5. 5. The carbon footprint caused by the oversizing of building service systems : A case study of an NHS Hospital

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maria Hein; [2020]
  Nyckelord :Design; dimensioning; heating; cooling; boiler; chiller; pump; energy performance; environmental impact; mitigation strategy;

  Sammanfattning : Energy usage in buildings is a main contributor to CO2 emissions and in order for the EU to reach the 2050 goal of carbon-neutrality, there is a great need to improve the energy efficiency in buildings, particularly commercial buildings that often are substantially overdesigned. Excess margins in the design process of building services result in an oversizing of these systems which has great environmental impacts, divided up as the operational and embodied carbon footprints. LÄS MER