Sökning: "pumpar"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet pumpar.

 1. 1. Beräkning för kapacitet i vattenhanteringsrör

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Anton Karlsson; Anton Oldestam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta projekt är att beräkna maxkapaciteten och begränsningarna med AstraZenecas rörsystem för avfallsvattnet i deras anläggning i Snäckviken, Södertälje. Projektgruppen valde att beräkna både maxkapaciteten för hållfastheten såväl som maxkapaciteten för flödet i rörsystemet. LÄS MER

 2. 2. Validation of energy efficiency requirements for machine tools and industrial washing machines

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Alexander Brus; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Production equipment accounts for a large portion of the energy use from industry. But so far there has been no standardized way of requiring energy efficiency when purchasing a new machine. Scania is therefore implementing energy efficiency requirements in their purchasing process for production equipment. LÄS MER

 3. 3. Peptide fragment screening towards a new inhibitor of neutrophil elastase

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Tomas Szakacs; [2019]
  Nyckelord :pharmaceutical technology; läkemedelsteknologi; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The main purpose of this master thesis was to test a novel approach of finding leads for new pharmaceuticals, by using Solid Phase Peptide Synthesis (SPPS) in combination with Weak Affinity Chromatography (WAC). Put in a more concrete way, the objective was to find a lead for a better human neutrophil elastase inhibitor. LÄS MER

 4. 4. Investeringsunderlag för värmepump : Investeringsunderlag för ett byte från pelletspanna till värmepump i fastighet på södra Gotland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Victor Owen Berghmark; [2019]
  Nyckelord :Heating pump; pellet; greenhouse gas emissions; transmission losses; heating alternatives; Värmepump; pellets; växthusgasutsläpp; transmissionsförlustberäkning; uppvärmningsalternativ;

  Sammanfattning : Inom EU finns mål på att sänka utsläppen med 40% till år 2030. I Sverige står bygg och fastighetssektorn för cirka 21% av Sveriges totala utsläpp. För att lyckas nå EU:s klimatmål måste en konvertering till förnybara uppvärmningskällor ske. Region Gotland ansvarar idag för över 500 000m2 fastigheter. LÄS MER

 5. 5. Beräkningsprogram för processpumpar inom skogsindustrin : Beräkningsprogram för att beräkna energieffektivitet och lönsamhet hos MC-pumpar och centrifugalpumpar vid installation av frekvensomriktare.

  M1-uppsats,

  Författare :Ellen Johansson; [2019]
  Nyckelord :MC-pump; centrifugal pump; frequency converter; calculation program; control valve; pressure drop; pump head; energy loss; payoff time; cost savings.; MC-pump; centrifugalpump; frekvensomriktare; beräkningsprogram; reglerventil; tryckfall; tryckhöjd; energiförlust; payoff-tid; kostnadsbesparing.;

  Sammanfattning : I industrin finns det många pumpar som inte kör i de optimala driftfall som de är skapade för. Detta bidrar till stora och onödiga kostnader för fabriker och industrier. Det finns olika reglermetoder för att få pumpen att köra så optimalt som möjligt, det vanligaste är att avända sig av en reglerventil som stryper bort flödet. LÄS MER