Sökning: "punk"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet punk.

 1. 1. How Low? En estetisk undersökning av dynamikens roll i musiken av Nirvana

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

  Författare :Jakob Eckered Dehman; [2021]
  Nyckelord :Grunge; dynamics; Nirvana; sound; grunge music.; Performing Arts;

  Sammanfattning : Nirvana is one of the biggest bands to come out of the 1990s rock scene, and one of their most well-known characteristics is their sound and style. With the combination of punk, pop and metal, they established themselves as a powerhouse in the Seattle grunge scene. LÄS MER

 2. 2. Febrig i Kandreland : En existentialistisk läsning av tre av Mare Kandres verk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Rahmani; [2020]
  Nyckelord :Mare Kandre; existentialism; punk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Uppenbart oförsvarligt? - När nödvärnssituationer präglas av maktobalans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tim Friberg Wilander; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Nödvärn; Uppenbart oförsvarligt; 24:1 BrB; nödvärn vid påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nödvärnsrätten regleras i 24 Kap. 1 § BrB. Den typen som är relevant för uppsatsen är nödvärn i förhållande till ”ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,” vilken regleras i punk 1. LÄS MER

 4. 4. Punk i media : En undersökning av punkens mottagande i svensk dags- och kvällspress mellan 1977 och 1980

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Michael Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hållbarhet i leveranskedjan : Miljöpåverkan av transporter inom klädbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Zhihao Li; David Sezkir; [2019]
  Nyckelord :Supply chain; sustainability; transport; environmental impact; footprint; incoming outgoing delivery; Leveranskedja; hållbarhet; transport; miljöpåverkan; fotavtryck; ingående leverans; utgående leverans;

  Sammanfattning : Miljön har blivit en allt mer vital fråga. För att öka vår bekvämhet har det lett att vi har orsakat mycket negativa effekter på miljön. En stor del orsakas av våra dagliga oaktsamma aktiviteter. Många diskussioner har tagits upp kring detta problem. LÄS MER