Sökning: "punktskatt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet punktskatt.

 1. 1. Nöjesskattens betydelse för svensk nöjesindustri : En kartläggning av nöjesskatten och dess effekt på verksamheten Uddevalla Teater AB 1925-1939

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Cardesjö; [2019]
  Nyckelord :The Entertainment tax; excise tax; Nöjesskatt; nöjesskatten; nöjestillställningar; Uddevalla Teater AB; punktskatt;

  Sammanfattning : Hösten 1919 i Sverige tillsattes en skatt som skulle beskatta nöjestillställningar. Dess främsta uppgift var att indriva intäkter till kommunkassan. LÄS MER

 2. 2. Punktskatt på e-cigaretter - de lege lata och de lege ferenda

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Center for Business Law

  Författare :Rebecka Månsson; Matilda Almén; [2017]
  Nyckelord :Excise duty; Electronic cigarettes; Formal principle of justice; Tobacco duty;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to clarify whether or not electronic cigarettes are subject to excise duty in Sweden, since the law does not regulate them. The first part of the thesis analyze directives from the EU and Swedish legislation to clarify the legal position of electronic cigarettes and whether they are subject to an already existing excise duty. LÄS MER

 3. 3. Den svenska alkoholbeskattningen och dess problem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Anna Dahlén; Stina Almgrund/Aspstedt; [2016]
  Nyckelord :Alkoholbeskattning; punktskatt; alkoholskatt; alkoholbeskattning; smuggling; langning; import; export; införsel; utförsel; privat bruk;

  Sammanfattning : I Sverige tillämpas, i enlighet med 2 kap. 10 § Regeringsform (1974:152), legalitetsprincipen som innebär att inget straff får ges utan stöd i lag. Inom skatterätten innebär legalitetsprincipen att ingen skatt får tas ut utan stöd i lag. LÄS MER

 4. 4. En sötare skatt - kan en sockerskatt bli verklighet i Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Antonia Eriksson; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; sockerskatt; punktskatter; punktskattedirektivet; konsumtionsskatter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har den svenska sockerkonsumtionen debatterats flitigt i media. Att Sverige skulle införa en sockerskatt för att minska den höga konsumtionen har föreslagits av såväl akademiker som politiker. Trots att ett införande av en svensk sockerskatt har föreslagits i en rad riksdagsmotioner, har dessa avslagits gång på gång. LÄS MER

 5. 5. Svensk alkoholpolitik och EU - en undersökning av Sveriges och EU:s alkoholpolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felix Johnson; [2014]
  Nyckelord :fri rörlighet; alkoholtullar; EU-law and social welfare law Alkoholpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att redogöra för alkoholpolitiken som bedrivs och som har bedrivits i Sverige och dess förhållande till EU-rätten, samt att redogöra för den alkohol- och hälsopolitik EU bedriver. Utöver diskuteras den fria rörligheten och alkoholimport. LÄS MER