Sökning: "punktskatter"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet punktskatter.

 1. 1. Fossilfri Fjärrvärme : Möjligheter till konvertering av fossila spetslastpannor hos Falu Energi och Vatten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Erik Lorenz; Frida Dahlin; [2018]
  Nyckelord :Fossilfri fjärrvärme; konvertering; spetslastproduktion; bioolja; MFA; RME; HVO.;

  Sammanfattning : After the Paris climate agreement, the requirements were raised on the district heating sector in Sweden to eliminate the fossil fuels from the production. This concerns mainly the peak load production during cold season when the fossil boilers are needed the most. LÄS MER

 2. 2. En sötare skatt - kan en sockerskatt bli verklighet i Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Antonia Eriksson; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; sockerskatt; punktskatter; punktskattedirektivet; konsumtionsskatter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har den svenska sockerkonsumtionen debatterats flitigt i media. Att Sverige skulle införa en sockerskatt för att minska den höga konsumtionen har föreslagits av såväl akademiker som politiker. Trots att ett införande av en svensk sockerskatt har föreslagits i en rad riksdagsmotioner, har dessa avslagits gång på gång. LÄS MER

 3. 3. Ersättning av fossilt bränsle i värmeproduktion: Pulverbrännare till befintliga oljepannor

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Conny Bengtsson; [2013]
  Nyckelord :Woodpowderburner; peak load boilers; converting; renewable energy; district heating; Träpulverbrännare; spetslastpannor; konvertering; förnybar energi; fjärrvärme;

  Sammanfattning : Vi står inför en förändring, att minska vårt beroende av fossil energi till förmån för en ökad användning av förnybar energi. Incitament i form av ökade punktskatter på fossilt bränsle påskyndar omställningen för företag till förnybar energi och- eller energieffektivisering av sin produktion. LÄS MER

 4. 4. Punktskatter på alkohol och tobak, särskilt vid privatinförsel och distansförsäljning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ingrid Dannberg; [2011-01-21]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : Punktskatter är ett omdiskuterat område, trots det är det få som vet vad det är. I den här uppsatsen tar jag upp vad punktskatter är för någonting och varför de finns. Punktskatt på alkohol och tobak är harmoniserat inom EU och därför kommer såväl svensk lagstiftning som EU-rättslig lagstiftning behandlas. LÄS MER

 5. 5. Verkställighet av skattebeslut -anstånd och rättsäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bengt Jönsson; [2006]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Från det att de första reglerna om anstånd med betalning av skatt infördes 1953 och fram till i dag så har regelverket sakta men säkert förändrats. Varje förändring av anståndsreglerna har i princip inneburit gynnsammare regler för den skattskyldige. De regler som numera gäller beträffande anstånd finns samlade i SBL 17 kap. LÄS MER