Sökning: "pupil"

Visar resultat 1 - 5 av 683 uppsatser innehållade ordet pupil.

 1. 1. LYSSNINGSANSTRÄNGNING I UTMANANDE LYSSNINGSFÖRHÅLLANDEN En pupillometristudie på personer med hörselnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elias Nyhlén; Johan Nyberg; [2018-09-12]
  Nyckelord :Listening effort; motivation; pupillometry; Lyssningsansträngning; pupillometri;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate if the motivation of the test subject influences the pupil dilation in different listening conditions. The goal is to assess effort involved in speech recognition with both rating scales (as an indicator of perceived effort) and pupillometry (as an indicator of objective effort). LÄS MER

 2. 2. USING STORYTELLING TO CONVEY SCIENCE AMONG DEAF PUPILS IN GREECE A class intervention on learning the concepts of heat and thermal conductivity of materials

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Konstantina Kemou; [2018-08-25]
  Nyckelord :science literacy; ; storytelling; deaf education; heat; conductivity; problem-based learning; action research material;

  Sammanfattning : Purpose: The following study focused on whether deaf pupils perceive the concepts of heat and conductivity differently, and in particular more scientifically, before and after a new teaching method that uses storytelling and problem-based learning techniques. It also aimed to determine whether the teaching method has an impact on pupils’ motivation, on the growth of academic knowledge and on the appropriate scientific understanding of physical concepts. LÄS MER

 3. 3. Elevers attityder till praktisk undervisning i NO.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Björn Bondemark; [2018-08-06]
  Nyckelord :attityder; intresse; naturorienterande ämnen; NO; praktiskt arbete;

  Sammanfattning : Ett problem som finns är att få elever söker sig vidare till naturvetenskapliga utbildningar och att elevernas intresse svalnar ju äldre de blir. Om det skulle finnas möjlighet att öka och behålla elevers intresse i yngre åldrar skulle kanske problemet försvinna. LÄS MER

 4. 4. IT’S AN ART TO SUSTAIN YOUR BODY IN SCHOOL Learning about your body moving in classroom practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Wolfgang Weiser; [2018-07-02]
  Nyckelord :Somatic education; micro- movements; relation body; space;

  Sammanfattning : Purpose: The study is about learning body movements in classroom praxis. The aim is to analyse the so-called ”micro-movements” in a classroom practise, by how pupils use and acquire body, bodily movement, positions and positioning in the classroom. LÄS MER

 5. 5. "The Pupil Mastering the Master Part II"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Andreas Ott; [2018-04-05]
  Nyckelord :Theophrastus; Aristotle; History of Philosophy; Animal Cognition; Reasoning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER