Sökning: "purchase intention"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade orden purchase intention.

 1. 1. The English and Swedish Languages’ Effect on Consumers’ Purchase Intention for Modernity-Related Products and Products Unrelated to Modernity

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jakob Holmberg; [2019]
  Nyckelord :advertising; language; English; Swedish; purchase intention; modernity;

  Sammanfattning : English is a global language which is associated with modernity and in advertising, English is used to associate products with modernity in the minds of the consumers. In non-English speaking countries, modernity-related products are more often advertised in English than products unrelated to modernity. LÄS MER

 2. 2. Från eWOM till köpintention : En studie om hur valens och argumentkvalitet i en recension påverkar konsumentens köpintention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Tobias Fält; Viktor Hamwi; [2019]
  Nyckelord :eWOM; reviews; purchase intention; valence; argument quality; eWOM; recensioner; köpintention; valens; argumentkvalitet;

  Sammanfattning : Titel: Från eWOM till köpintention – En studie om hur valens och argumentkvalitet i en recension påverkar konsumentens köpintention  Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi  Författare: Tobias Fält & Viktor Hamwi  Handledare: Jonas Kågström  Datum: 2019 - januari  Syfte: Syftet är att analysera vilken roll valens och argumentkvalitet i en restaurangs onlinerecensioner har för påverkan på konsumentens köpintention. Metod: Studien använder sig av en kvantitativ forskningsmetod med en webbaserad enkätundersökning som grund för det insamlade materialet. LÄS MER

 3. 3. Att vara eller inte vara native

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Truvé; Isabelle Edenborg; Anna Frick; [2019]
  Nyckelord :Persuasion Knowledge Model; marknadsföring; native advertising; sociala medier; Instagram; influencer marketing; millennials; konsumentbeteende; change-of-meaning-principen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: To Be or Not To Be Native - a Quantitative Study of Native Advertising on Instagram, and Its Effect on Consumer Behavior and Attitude. Seminar date: 2019-01-17 Course name: FEKH29, Degree project in Marketing Undergraduate Level, 15 University Credits. LÄS MER

 4. 4. Chinese Consumer Willingness Towards Eco-Conscious Apparel Purchase : An Application of the Theory of Planned Behavior

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanlv Jin; [2019]
  Nyckelord :Eco-conscious apparel; Theory of planned behavior; Sustainable consumption in China; Willingness to pay a price premium; Sustainable fashion; Apparel containing recycled fibers;

  Sammanfattning : Purpose – This thesis aims to contribute to the understanding of the Chinese customers’ perception and acceptance of eco-conscious apparel (ECA) based on the theory of planned behavior (TPB). The thesis further examines whether people would like to pay more for ECA and how the factor of willingness to pay a premium is influenced by TPB variables. LÄS MER

 5. 5. A global brand imagery context on consumers’ willingness to purchase and pay price premium: the EuroAsia telecommunication sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Adam Oskarsson; Andreas Rosander; Pattapong Wirungruangkul; [2018-07-03]
  Nyckelord :Price premium; Purchase intention; Brand imageries; Brand equity; Telecommunication; Smartphones;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER