Sökning: "purchasing process for transports"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden purchasing process for transports.

 1. 1. Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter : En fallstudie på Wexiödisk AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Abo Sabih; Emil Sutarzewicz; [2020]
  Nyckelord :Purchasing process; purchasing process for transports; non-value creating activities; wastes; outsourcing; Inköpsprocess; inköpsprocess för transporter; icke-värdeskapande aktiviteter; slöserier; outsourcing;

  Sammanfattning : Titel: Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter. - En fallstudie på Wexiödisk ABBakgrund: Allt fler företag väljer att inte utföra transporterna på egen hand och istället samarbetar med tredjepartslogistikföretag. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av informationsflödet i inköpsprocessen : En fallstudie inom byggbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Grenholm; Malin Zachrisson; [2017]
  Nyckelord :Digitization; purchasing; construction; Digitalisering; inköp; byggbranschen;

  Sammanfattning : Inköp utgör en strategisk funktion inom dagens företag, då inköp tillsammans med ledning och styrning av försörjningskedjor har fått en allt större inverkan på organisationers konkurrenskraft och lönsamhet. En stor del av de produktivitetsförbättringar som initierats inom olika sektorer har drivits av investeringar i informationsteknologi (IT) i syfte att förbättra informationsflödet och effektivisera försörjningskedjor. LÄS MER

 3. 3. Incorporating a total cost perspective intothe purchasing strategy : A case study of amedium sized retail compan

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :MARCUS EKSTRÖM; CAROLINA FAHNEHJELM; [2016]
  Nyckelord :purchasing strategy; total cost; supply chain management; replenishment; information sharing;

  Sammanfattning : The retail industry is today characterized by downward price pressure, and the increasedcompetition in the industry has led to pressure on profit margins. Purchasing and supply chainmanagement have become areas of increased strategic importance and play a crucial role inthe business performance. LÄS MER

 4. 4. Off the record - LSP Green Transports - Exploring differences in and monitoring of environmental demands in the purchasing process of transport services

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Evelina Weich; [2015]
  Nyckelord :Freight Transport; Purchasing process; Environmental demands; Pricing Monitoring; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Effective freight transportation is a central part of the modern society, creating social and economic benefits. Nevertheless, the logistics industry is facing substantial sustainability challenges, where freight transports have been identified as the main environmental hazard. LÄS MER

 5. 5. AB Volvo Pentas emballagesystem - processen och förpackningslogistisk betydelse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Peter Powell; [2008]
  Nyckelord :Packaging; transports; container; handling; process; packaging process; packaging requirements; packaging logistics; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title AB Volvo Pentas packaging system ? process and packaging logistics Author Peter Powell, Lund's Technical College Supervisors Annika Olsson, Lund's Technical College Jan Svensson, AB Volvo Penta Problem - Packaging requirements ? Which requirements are there, how do they affect each other and how are they fulfilled? - Packaging process ? what is the line of action when developing new packaging and making adjustments in existing ones? Who has the responsibility to do what? - Packaging logistics ? How is the packaging system adapted to transport efficiency and handling? Objective To create an overall picture over how the packaging system affects and is affected by different functions and players within and beyond the company boundaries, to give a clear picture of how changes in the packaging system is made today and how it could work and finally to give suggestions for cost savings affected by the packaging system. Method The methods used for this thesis has mainly consisted of action research and at some extent case studies. LÄS MER