Sökning: "purification"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade ordet purification.

 1. 1. Environmental issues from sugarcane plantations in Brazil and how to handle them with market-based instruments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Freja Milton; [2019]
  Nyckelord :Market-based instruments; environmental offsets; Payments for ecosystem services; PES; Brazil; bioplastic; biopolymer; sugarcane; certification; environmental impacts from sugarcane cultivations.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study is a literature review of three market-based instruments used for land management; environmental offsets, payments for ecosystem services (PES) and certification, and how they could be used to mitigate environmental impacts from sugarcane cultivation in Brazil when purchasing biopolymers. The study showed that certification is the most common market-based instrument in Brazil. LÄS MER

 2. 2. Recombinant production of the Giardia intestinalis cysteine protease CP10217 in Pichia pastoris

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för cell- och molekylärbiologi

  Författare :Sofia Gräsberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Giardia intestinalis is one of the leading causes of diarrheal diseases, affecting about 280 million people every year. By characterizing the virulence factors of G. intestinalis, new drug targets can be found to treat giardiasis. LÄS MER

 3. 3. Återvinning av litiumjonbatterier : En jämförelse av metallutvinningsmetoder

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ingrid Myhr Radell; Fanny Carlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten identifierar befintliga återvinningsmetoder för litiumbatterier och analyserar två avmetoderna på djupare nivå, en hydrometallurgisk metod och en pyrometallurgisk metod.Analysen är avgränsad till att utvärdera metoderna med Sverige som systemgräns och utifrånett ekologisk hållbarhets- och ekonomiskt lönsamhetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Recombinant expression of the cowpea chlorotic mottle virus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Amanda Willas; [2019]
  Nyckelord :Biokemi; Biochemistry; Viruskapsid; Viruscaspid; CCMV; Chemistry;

  Sammanfattning : All viruses are composed of both genetic material and a capsid. The capsid is composed by identical protein subunits and the purpose is protection of the genetic material, in this case RNA. LÄS MER

 5. 5. Purification and refolding of a novel dipeptidyl peptidase III

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kemi

  Författare :Lennie Jansson; [2019]
  Nyckelord :dipeptidyl peptidase III; DPP III; purification; refolding; protein; Arg-Arg-2NA;

  Sammanfattning : There is a continuous search for novel enzymes to complement the abilities of today’s commercially available enzyme and find tailor-fit alternatives to suit the diverse array of bio-based industries. One application could be to increase biogas yield by finding substrate degrading proteases that can be added to the anaerobic digestion process and survive degradation themselves. LÄS MER