Sökning: "push factors"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade orden push factors.

 1. 1. A Must or a Will? A study of the motives behind fashion retailers’ engagement in welfare projects in Bangladesh

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Iris Ekman; Karin Lindqvist; [2022-02-16]
  Nyckelord :Fashion industry; CSR; welfare projects; push factors; pull factors;

  Sammanfattning : Fashion retailers operate in an industry characterized by outsourced production in countries with poor living and working conditions. The low control that consequently follows, is a challenge for fashion retailers to handle. In the past decade, awareness of the prevailing circumstances in the production countries has increased. LÄS MER

 2. 2. Värt att vara värd? : En kvantitativ studie om Mega-sport events påverkan på destinationsbild och reseintention hos svenska sportintresserade personer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Daniel Svensson; Olle Spetz; [2022]
  Nyckelord :Mega-sport event; nation branding; destination image; push and pull factors; Mega-sport event; nation branding; destinationsbild; push och pullfaktorer;

  Sammanfattning : This study aims to create a greater understanding of how mega-sports events can be used as a means of nation branding to influence the destination image and travel intention of the host nation. In this thesis, the authors, through a deductive approach and a quantitative research strategy, conducted a survey of Swedish people interested in sports. LÄS MER

 3. 3. How Multipolarity and Globalization Have Changed the Nature of Tax Multilateralism : A Comparison of the OECD Model Tax Convention Negotiation with the Negotiation of Pillar One and Two

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Raddenbach; [2022]
  Nyckelord :tax; taxation; globalization; international relations; negotiation; Pillar One; Pillar Two; OECD; model tax treaty; multilateralism; cooperation; tax multilateralism; global minimum tax; digital services; bilateralism;

  Sammanfattning : Can a multilateral negotiating process—that is, cooperation between many states in a single forum—successfully reform the network of bilateral tax treaties that currently makes up the bulk of international tax law? The BEPS Project aims to be the first major push for a multilateral tax process since the creation of the OECD’s Model Tax Convention in the 1960s. Through BEPS, the OECD and 130-plus countries are in final negotiations to implement Pillar One and Two, which will: (1) create a new taxing right for “market jurisdiction” countries on the profit of international companies that do business there without a physical presence; and (2) implement a top-up tax levied against companies that offshore profits from intangible assets in low-tax jurisdictions. LÄS MER

 4. 4. Skellefteås återkomst : En fallstudie om migrationsmönster och urbana effekter under en industriell expansion

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Elena Kokkalis; Rebecca Adler; [2022]
  Nyckelord :Industrial expansion; fast expansion; expanding cit*; urban effects; migration pattern; social capital; push and pull; triple helix; quadruple helix; Skellefteå; Northvolt; attractiv*; Industriell expansion; snabb expansion; expanderande st*; urbana effekter; migrationsmönster; socialt kapital; push och pull; triple helix; quadruple helix; Skellefteå; Northvolt; attraktiv*;

  Sammanfattning : Idag står världen inför nya typer av utmaningar för att möta hållbarhetsmål och nya behov somuppkommer. Många städer genomgår därför stora förändringar i utvecklingen där både förväntadeoch oväntade konsekvenser kommer att uppstå. LÄS MER

 5. 5. Hur ser styrkekvoten ut i press- jämfört med dragstyrka hos personer med styrketräningserfarenhet? : Analys av bänkpress jämfört med bänkrodd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jesper Larsen; [2022]
  Nyckelord :Bench press - Bench row - Muscle antagonist - Muscle imbalance - Strength ratio - Strength relationship - Upper body strength; Bänkpress – Bänkrodd – Styrkeförhållande - Styrkekvot – Muskelantagonist – Muskelobalans – Överkroppsstyrka;

  Sammanfattning : Ensidigt bedriven styrketräning och idrotter kan leda till en förändradstyrkekvot mellan olika muskelantagonister och anses i vissa fall kunna ökarisken för skador och besvär. Syftet med denna studie var att undersökastyrkekvoten mellan press- och dragstyrkan hos tränade personer samtundersöka om det fanns några styrkeskillnader hos deltagarna i bänkpressjämfört med bänkrodd. LÄS MER