Sökning: "push och pull faktorer migration"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden push och pull faktorer migration.

 1. 1. Skellefteås återkomst : En fallstudie om migrationsmönster och urbana effekter under en industriell expansion

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Elena Kokkalis; Rebecca Adler; [2022]
  Nyckelord :Industrial expansion; fast expansion; expanding cit*; urban effects; migration pattern; social capital; push and pull; triple helix; quadruple helix; Skellefteå; Northvolt; attractiv*; Industriell expansion; snabb expansion; expanderande st*; urbana effekter; migrationsmönster; socialt kapital; push och pull; triple helix; quadruple helix; Skellefteå; Northvolt; attraktiv*;

  Sammanfattning : Idag står världen inför nya typer av utmaningar för att möta hållbarhetsmål och nya behov somuppkommer. Många städer genomgår därför stora förändringar i utvecklingen där både förväntadeoch oväntade konsekvenser kommer att uppstå. LÄS MER

 2. 2. Migrationen under svåra tider : En jämförande studie om in- och utvandring mellan Värmland och Tysklandunder 1910–15 och 1935–40.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Michel Brinckmann; [2021]
  Nyckelord :Migration; World Wars; Värmland; Germany; Sweden; Migration; Världskrigen; Värmland; Tyskland; Sverige;

  Sammanfattning : Många studier i ämnet historia handlar om migration till och från Amerika. Denna studie ska ge en liten inblick om migration mellan Värmland och Tyskland. Under åren 1910–1915 och 1935–1940 flyttade 14 412 människor från Sverige till Tyskland och vice versa. 165 män, kvinnor och barn migrerade från och till Värmland. LÄS MER

 3. 3. Individuella migrationsdrivkrafter i den moderna svenska emigrationen : En studie om vilka faktorer som ligger bakom utlandssvenskars emigration och permanenta bosättning i USA.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amanda Tydesjö; [2021]
  Nyckelord :Swedish emigration; Individual drivers of migration; Jantelagen; The law of Jante; Push and pull factors; Freedom of opinion; Svensk emigration; Individuella migrationsdrivkrafter; Jantelagen; Push- och pullfaktorer; Åsiktsfrihet;

  Sammanfattning : This thesis considers the individual drivers of migration in modern Swedish emigration and the subsequent decision to remain in the host country. The study draws on primary data from 14 semi-structured digital interviews with Swedes who have emigrated and permanently settled down in different locations in the United States. LÄS MER

 4. 4. Landsbygdens Lockelse : En studie om svensk livsstilsmigration

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Thea Falkeling; Nadja Bergendahl; [2020]
  Nyckelord :ruralisering; flyttmotiv; push-pull-teori; livsstilsmigration; migration;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är vårt gemensamma intresse av landsbygden och dess utveckling. Denna studie undersöker vilka faktorer som spelar in när människor väljer att aktivt genomföra en migration från stad till landsbygd. LÄS MER

 5. 5. Unga svenskars migration till Barcelona : En studie om åtta unga svenskars beslut samt upplevelser med sin flytt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Edra Saume; [2017]
  Nyckelord :Svenska ungdomar; utlandsboende; Barcelona; fenomenologi; push-pull-teori; socialt nätverk; migration; platsanknytning; identitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka unga svenskars anledningar samt erfarenhet av migration från Sverige till Barcelona, Spanien, och såvida de kan tänka sig att permanent bosätta sig utomlands. Forskning inom migration finns det gott om, dock saknas kvalitativa studier som fokuserar på svenska ungdomars motiv till utlandsflytten. LÄS MER