Sökning: "push-pull"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet push-pull.

 1. 1. Leddjurssammansättningen i kenyanska majsfält : vilken inverkan har altitud och push-pull på rovdjurssamhällen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Johanna Viker; [2021]
  Nyckelord :altitud; diversitet; Kenya; majs; push-pull; rovdjur;

  Sammanfattning : Samodling med push-pull används inom majsodling som växtskyddsstrategi mot skadegörande fjärilslarver. Genom att erbjuda alternativa resurser och gynnsamt mikroklimat kan systemet skapa förutsättningar för att gynna rovlevande leddjur som utför biologisk bekämpning på skadedjuren. LÄS MER

 2. 2. Exploring the factors influencing users’ intention to switch MIM application: A push, pull, mooring framework perspective : Master thesis

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Andres Felipe Lamartine; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The increased penetration of smartphones and cheap and easy access to the internethave made mobile instant messaging (MIM) services really popular, rapidly evolving,and mass-adopted. Today the mobile instant messaging (MIM) market is dominated bythe social media giant Facebook which with its two major MIM services FacebookMessenger and WhatsApp, owns about 80 percent of the whole market. LÄS MER

 3. 3. Chinese independent travelers in the Nordic region: A netnographic study of tourist motivation

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Siheng Chen; [2021]
  Nyckelord :tourist motivation; Chinese independent travelers; push-pull theoretical model; netnographic study;

  Sammanfattning : This study investigated the travel motivation of Chinese travelers who chose the Nordic region as a travel destination. The main methodology adopted in this study is netnography, and the main theoretical framework applied is the push-pull model, as it is suitable to work out my research question. LÄS MER

 4. 4. "Mitt liv har varit Olofströmskt" : En undersökning kring finska arbetsmigranters val att permanent bosätta sig i bruksbyn Olofström

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Alexander Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Olofströms Kommun; Volvo; Svenska Stålpressnings AB; arbetskraftsinvandring; push-pull-teori; återinvandring; sociala nätverk; permanent bosättning;

  Sammanfattning : After the second world war it became common for individuals in economically unstable countries to work migrate towards countries with better work opportunities. Common for this type of migration is that the individual only works for a few years before re-emigrating to their home country. LÄS MER

 5. 5. Simbubblan spricker : En kvalitativ studie av avslutsprocessen och varför elitsatsande simmare slutar simma

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Dylan Saleh; [2021]
  Nyckelord :Drop-out; Swimming; Sports high school; Elite sports; Talent development; Avhopp; Simning; Avslutsprocess; Idrottsgymnasium; Elitidrott; Talangutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka före detta elitsatsande simmares upplevelse av idrottsgymnasium och förstå avslutsprocessen i att sluta med elitsatsningen. För att besvara detta baseras studien på tolv intervjuer med elitsatsande simmare som ingått i idrottsgymnasium men valt att hoppa av under gymnasietiden eller inom två år efter examen. LÄS MER