Sökning: "push"

Visar resultat 1 - 5 av 842 uppsatser innehållade ordet push.

 1. 1. The demographic crisis in Europe – “Immigrants, welcome!” - A quantitative study of fertility and migrations rates in 27 European states 1997 and 2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Larsson; [2020-06-30]
  Nyckelord :Population decline; low fertility levels; replacement migration;

  Sammanfattning : The present study examines whether the demographic components fertility and migration are related among 27 European countries. From the 1970s fertility levels have decreased and the life expectancy has risen, which has led to both ageing and shrinking populations sizes in Europe. LÄS MER

 2. 2. Medborgarlöftet - En kvantitativ studie om polisens kommunikation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Olsson; Maja Wellner; [2020-06-25]
  Nyckelord :Polisen; Facebook; push; pull; interaktion; ryktbarhetens principer; det civilas principer; marknadens principer och produktionens principer;

  Sammanfattning : Syfte: Att analysera vilken sorts kommunikation som dominerar den nationella polisens Facebookinlägg.Teori: Fredriksson och Pallas myndighetsprinciper (2013) samt Mergels (2013) kommunikationsstrategier.Metod: En kvantitativ innehållsanalysMaterial: 500 Facebookinlägg från den svenska polisens nationella Facebooksida. LÄS MER

 3. 3. EUROPA PÅ RÄLS? En kvalitativ studie av tågturism till Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Johansson; [2020-02-26]
  Nyckelord :Tågturism; tid-rums komprimering; globalisering; beteendemässiga förändringar; bransch-företrädare; hållbar utveckling; hållbar transport; Train tourism; time-space compression; globalization; behavioural change; industry repre-sentatives; sustainable development; sustainable transport;

  Sammanfattning : Transports in Europe are increasing. At the same time, more people are worried about the en-vironment and thus carry the impact on climate change. In this respect, the European Union is trying to push its policy towards more sustainable transports with less emissions and a reduction in climate impact through a collection of transport policies. LÄS MER

 4. 4. Den viktiga vikten : Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Svenungsson; [2020]
  Nyckelord :body dissatisfaction; body image; crossfit; ideal body; crossfit; kroppsideal; kroppsmissnöje; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Det kvinnliga kroppsidealet har förändrats i den västerländska kulturen, där ett atletiskt, tonat men fortfarande smalt ideal förespråkas (Homan, 2010). Samtidigt har crossfitens tillväxt ökat det senaste årtiondet (Dawson, 2017). LÄS MER

 5. 5. A Recommendation system for News Push Notifications- Personalizing with a User-based and Content-based Recommendation system

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ida Wiklund; [2020]
  Nyckelord :personalization; tailored news; hybrid recommendation system; user-based; content-based; relevance and push notifications.;

  Sammanfattning : The news landscape has changed during recent years because of the digitization. News can nowadays be found in both newspapers and on different sites online. The availability of the digital newspapers leads to competition among the news companies. LÄS MER