Sökning: "pysical activity"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden pysical activity.

 1. 1. Fysisk aktivitet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarens syn på fysisk aktivitet för barn i åldrarna 1-3 år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Amanda Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how preschool teachers look at and promote physical activity in preschool with children 1-3 years. A qualitative approach in the form of group interviews has been used in the survey. Qualitative content analysis has been used to analyse the interviews. LÄS MER

 2. 2. Sociala mediers positiva påverkan på fysisk aktivitet hos män och kvinnor över 18 år : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ellen Eliasson; Erika Nilsson; [2016]
  Nyckelord :pysical activity; social medias; positive impact; social support; motivation; fysisk aktivitet; sociala medier; positiv påverkan; socialt stöd; motivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER