Sökning: "qARIN FRANKER"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden qARIN FRANKER.

 1. 1. Ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv på Vård- och omsorgsprogrammet. Dokumentation för SVA-elever

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Catarina Carlzon; [2016-07-14]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; vård och omsorgsprogrammet; karaktärsämne;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA 136 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT 2016Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 2. 2. Estetiska uttryck i undervisning inom sfi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sofia Hagström; [2016-07-07]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; estetiska lärprocesser; svenska som andraspråk; litteracitet; autentisk språkutveckling; empowerment; risktagande;

  Sammanfattning : C-uppsats: SSA136 15 hpÄmne: Estetiska uttryck inom sfiVt 2016Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 3. 3. "Man behöver kunskaper i både språk och kultur för att skriva bra" Den genrepedagogiska cirkelmodellen som ett språkutvecklande arbetsätt i vuxna andraspråkelevers textskapande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Cwiek; [2016-07-07]
  Nyckelord :genrepedagogik; cirkelmodellen; svenska som andraspråk; vuxna;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA 136,15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT 2016Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 4. 4. Egna strategier och tro på sin inlärningsförmåga Nyanlända utomeuropeiska läkares språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marika Tolke; [2015-07-06]
  Nyckelord :inlärningsstrategier; språkinlärning; självförmåga; svenska som andraspråk; akademiker; läkare;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA 136, 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT 2015Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 5. 5. De sociala nätverkens betydelse för sfi, litteracitet och språkanvändning och språkanvändning. Några aspekter ur åtta kortutbildade somaliers livsberättelser.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Malin Nordkvist; [2014-08-27]
  Nyckelord :litteracitet; sociala nätverk; sfi; korttidsutbildade; alfabetisering;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: Vt 2014Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER