Sökning: "qprest"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet qprest.

 1. 1. Nästa generations plasmadiagnostik med immunanriktning och riktad proteomik

  Master-uppsats, KTH/Skolan för bioteknologi (BIO)

  Författare :Helian Vunk; [2016]
  Nyckelord :Targeted proteomics; Mass spectromery; Absolute qunatification; Immunocapture; QPrEST;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Marknadsanalys av proteinstandarder för kvantitativ masspektrometri

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Nils Anlind; Alexandra Eriksson; Arina Gromova; Marcus Hong; Sara Ljungström; Olof Markstedt; [2015]
  Nyckelord :qprest; absolut kvantifiering; intern standard; marknadsanalys; masspektrometri;

  Sammanfattning : QPrEST är en ny intern standard för absolut kvantifiering av proteiner utvecklat av företaget Atlas Antibodies AB. I en marknad där det redan finns etablerade standarder kan det vara svårt att konkurrera ut de nuvarande produkterna. LÄS MER