Sökning: "qualitative content analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 8612 uppsatser innehållade orden qualitative content analysis.

 1. 1. DIDAKTISKA PERSPEKTIV PÅ EN BILDUNG-ORIENTERAD BIOLOGIUNDERVISNING -en analys utifrån tysk bildningstradition med exempel från biologilärares praktik på folkhögskola

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Christina Degerstedt; [2024-03-26]
  Nyckelord :Biology teaching; didactic strategies; companion meanings; Bildung; dialogue; citizenship; democracy;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to show how a Bildung-oriented biology teaching could be designed, along with providing classroom examples of such teaching. In this study, the term Bildung, is defined based on the German Didaktik tradition as competences for self-determination, constructive participation in society, and solidarity. LÄS MER

 2. 2. LEARNING AND COLLABORATION VIA DIGITAL COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN ECOVILLAGES A Study on Learning in Ecovillage Communities of Practice and Affordances of Virtual Immersive Learning Environments

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Eralp Erol; [2024-03-19]
  Nyckelord :ecovillages; learning; affordances; communities of practice; situated learning; immersive technologies; remote collaboration;

  Sammanfattning : Ecovillages are intentional residential communities aimed at improving human quality of life while protecting and regenerating the surrounding nature in order to create a more sustainable lifestyle based on cooperative culture and sharing (Dawson, 2006; GEN, n.d.b; Mychajluk, 2017). LÄS MER

 3. 3. Marginalisation of bisexual asylum seekers: a discourse analysis of Swedish case law

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Matilda Olstedt; [2024-03-15]
  Nyckelord :bisexuality; marginalisation; Sweden; asylum procedure; case law;

  Sammanfattning : Bisexual individuals are often construed as ‘half homosexuals’, and thus seen as less vulnerable to sexual minority intolerance and persecution. According to bisexuality scholars, however, bisexual individuals are subjected to double discrimination, as they are marginalised both by the heteronormative society and the homosexual minority group. LÄS MER

 4. 4. ”INGEN VILL JU HA EN SHORT GUY”. En kvalitativ intervjustudie om hur unga män uppfattar och upplever sig påverkas av utseendenormer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cornelia Nilsson; Claudia Saksa; [2024-03-12]
  Nyckelord :Utseendeideal; skönhetsideal; sociala medier; Instagram; unga män; påverkan; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Throughout history, beauty ideals have existed as a societal construct, but the recent phenomenon lies in the rapid and widespread dissemination of these ideals through social media. Platforms like Instagram encourage user interaction, fostering a specific type of content. LÄS MER

 5. 5. ”DET KAN TILL OCH MED FÖRSTÖRA LIV”. En kritisk diskursanalys om nyhetsmediernas framställning av sociala medier-kunnighet i samband med skvallerkonton

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mikaela Pijpers; [2024-03-11]
  Nyckelord :Mediekunnighet; sociala medier-kunnighet; social media literacy; mediediskurs; skvallerkonto;

  Sammanfattning : This study deals with social media literacy by examining how media discuss the so-called rumor accounts on popular networking sites. This topic is relevant since this phenomenon first gained a lot of media attention back in 2012, with “Instagram-upploppen” making major headlines. LÄS MER