Sökning: "qualitative method"

Visar resultat 1 - 5 av 14347 uppsatser innehållade orden qualitative method.

 1. 1. Usability Testing of Software Products : A case study about usability testing and how to improve the practice

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Alice Hällkvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Usability testing is an important task during development of software products such as web and mobile applications. It is a growing and evolving concept but is often left out during development due to time and costs. Developers are also expected to handle the usability testing but are given minimal training to do so. LÄS MER

 2. 2. SEXUELL HÄLSA HOS KVINNOR EFTER GYNEKOLOGISK CANCER : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofie Blom; Ellinor Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Gynecological cancer; Sexual health; Women; Cancer treatment; Experience; Gynekologisk cancer; Sexuell hälsa; Kvinnor; Cancerbehandling; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar cirka 3000 kvinnor i gynekologisk cancer i Sverige, vilket innebär cancer i de kvinnliga könsorganen. Behandling mot gynekologisk cancer medför olika fysiska biverkningar. Sexuell hälsa är individuell och påverkas av faktorer som könsroller, njutning, könsidentitet och erotik. LÄS MER

 3. 3. THE PARIS DECLARATION ON AID EFFECTIVENESS AND DONOR COORDINATION: A Comparative Study of The United States, Canada and China in Ghana

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tani Tindame; [2018-12-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : International development agencies, as well as government partners, agreed on five principlesthat aim at making aid more effective through the Paris Declaration (PD) in 2005. These Principles include ownership, alignment, harmonisation, managing for results and mutual accountability. The principles aim at making aid effective and predictable. LÄS MER

 4. 4. Att vara förälder till ett måttligt prematurt barn – Föräldrars upplevelser av stöd i föräldraskapet från specialistsjuksköterskor inom barnhälsovården

  Magister-uppsats,

  Författare :AnnaLisa Ask; Theresé Johansson; [2018-11-29]
  Nyckelord :barnhälsovård; enkätstudie; föräldrar; prematuritet; self-efficacy; specialistsjuksköterska; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Becoming a parent of a child born in gestation week 32-36 is an overwhelming experience. The Children's Health Service (CHS) has the task of providing support to parents and special support for those who have fallen into a vulnerable situation. LÄS MER

 5. 5. Man vinner ingenting på att vara för tuff – Skolsköterskors erfarenheter av att kommunicera med föräldrar till barn med övervikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Eriksson; Sanna Müller; [2018-11-29]
  Nyckelord :familjecentrerad omvårdnad; föräldrar; kommunikation; skolsköterska; övervikt;

  Sammanfattning : Background: The prevalence of overweight has increased among both children and adults.Today every fifth child in Sweden is overweight. Overweight leads to an increased risk for anumber of non communicable diseases, such as diabetes and cardiovascular diseases. In theirdaily work, school nurses meet overweight children and their parents. LÄS MER