Sökning: "quality assurance"

Visar resultat 1 - 5 av 545 uppsatser innehållade orden quality assurance.

 1. 1. Fault detection power of unit and system testing in Java open source projects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :ANDREEA SULUGIU; [2021-07-06]
  Nyckelord :Software testing; unit test; system test; test categorization; bugs; project; thesis; fault detection;

  Sammanfattning : Testing is one of the most crucial steps in providing quality for software products.Two key and heavily used testing levels are unit and system testing, each level hav ing different benefits and drawbacks. For their testing process a software team needsto decide where the focus and effort should be put, often by creating a strategy fortesting. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Service Quality on Customer Satisfaction in Hotel Business Development : Correlation Between Customer Satisfaction and Service Quality

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Dider Bhuian; [2021]
  Nyckelord :service quality; hotel industry; customer satisfaction; descriptive methodology;

  Sammanfattning : This research aimed to study the correlation between customer satisfaction and service quality in the hotel business. It also outlines the significance of understanding customer satisfaction and how customers distinguish service delivery. Customers have changed prospects based on their consideration of service or product quality. LÄS MER

 3. 3. Energikartläggning av nyproducerad fastighet på Tomtebo : Förslag på energieffektiviserande åtgärder för Miljöbyggnad 2.2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Reutne; [2021]
  Nyckelord :energieffektivisering; miljöbyggnad;

  Sammanfattning : För att Sverige ska kunna uppfylla miljömålet ”God bebyggd miljö” måste bostads- och servicesektorn minska sin totala slutliga energianvändning. Energieffektivisering och miljöcertifierade byggnader bidrar till en hållbar utveckling i samhället som är i behov av fler bostäder. LÄS MER

 4. 4. Six Sigma for quality assurance of Lithium-ion batteries in the cell assembly process : A DMAIC field study at Northvolt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mani Mostafaee; [2021]
  Nyckelord :Cell assembly process; ISO 14644; Lithium-ion battery; Particle contamination; Quality Cost; Technical cleanliness; VDA 19;

  Sammanfattning : Lack of technical cleanliness and particle contaminations in Lithium-ion battery manufacturing affect the performance of batteries which are a risk for the safety and quality of the product. Therefore, part of the manufacturing process occurs inside the Clean and Dry room area to maintain technical cleanliness. LÄS MER

 5. 5. Contributions to the usability of Sorald for repairing static analysis violations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Henry Luong Phu; [2021]
  Nyckelord :Software quality; static analysis; rule violation; automated repair; Kvalitetssäkring; statiskt analys; regelbrott; automatisk reparation;

  Sammanfattning : Automated static analysis tools are important in modern software quality assurance. These tools scan the input source or binary code for a set of rules to detect functional or maintainability problems and then warn developers about the found rule violations. LÄS MER