Sökning: "quality assurance"

Visar resultat 1 - 5 av 524 uppsatser innehållade orden quality assurance.

 1. 1. Fault detection power of unit and system testing in Java open source projects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :ANDREEA SULUGIU; [2021-07-06]
  Nyckelord :Software testing; unit test; system test; test categorization; bugs; project; thesis; fault detection;

  Sammanfattning : Testing is one of the most crucial steps in providing quality for software products.Two key and heavily used testing levels are unit and system testing, each level hav ing different benefits and drawbacks. For their testing process a software team needsto decide where the focus and effort should be put, often by creating a strategy fortesting. LÄS MER

 2. 2. Energikartläggning av nyproducerad fastighet på Tomtebo : Förslag på energieffektiviserande åtgärder för Miljöbyggnad 2.2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Reutne; [2021]
  Nyckelord :energieffektivisering; miljöbyggnad;

  Sammanfattning : För att Sverige ska kunna uppfylla miljömålet ”God bebyggd miljö” måste bostads- och servicesektorn minska sin totala slutliga energianvändning. Energieffektivisering och miljöcertifierade byggnader bidrar till en hållbar utveckling i samhället som är i behov av fler bostäder. LÄS MER

 3. 3. Six Sigma for quality assurance of Lithium-ion batteries in the cell assembly process : A DMAIC field study at Northvolt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mani Mostafaee; [2021]
  Nyckelord :Cell assembly process; ISO 14644; Lithium-ion battery; Particle contamination; Quality Cost; Technical cleanliness; VDA 19;

  Sammanfattning : Lack of technical cleanliness and particle contaminations in Lithium-ion battery manufacturing affect the performance of batteries which are a risk for the safety and quality of the product. Therefore, part of the manufacturing process occurs inside the Clean and Dry room area to maintain technical cleanliness. LÄS MER

 4. 4. Food recalls in the Food Supply Chain : A qualitative study of different product flows in a retail context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Lindberg; Therese Sohlin; [2021]
  Nyckelord :food recalls; product recalls; recall; product recall process; supply chain management; supply chain; food supply chain; product flows; product safety; food safety; food industry; food retailer; livsmedelsåterkallelser; produktåterkallelser; återkallelse; produktåterkallelse process; hantering av försörjningskedjan; försörjningskedja; livsmedelsförsörjningskedja; produktflöden; produktsäkerhet; livsmedelssäkerhet; livsmedelsindustrin; livsmedelsföretag ;

  Sammanfattning : The issue of food scandals originating from unsafe food has in recent years caught the attention of the public. Consequently, the number of food recalls has increased, and food retailers and food producers are getting questioned regarding their ability to provide consumers with safe food products. LÄS MER

 5. 5. Första linjens vård via 1177 Vårdguiden på telefon : En studie av "sepsis-larm"-inringares kontakt med 1177 Vårdguiden på telefon- med speciellt fokus på samhällsförvärvad sepsis

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Ulla Peterzén Wahlquist; [2021]
  Nyckelord :Equal-care; person-centered care; community-acquired sepsis; Jämlik vård; personcentrerad vård; samhällsförvärvad sepsis;

  Sammanfattning : Introduktion: Sepsis är ett livshotande tillstånd som kräver snabb behandling. Otydliga symtom, varierad sjukvårdstillgång och olika hälsolitteracitet hos inringare försvårar tidig behandling. LÄS MER