Sökning: "quality culture"

Visar resultat 1 - 5 av 712 uppsatser innehållade orden quality culture.

 1. 1. Microbial diversity in Swedish breeds of sheep analysed by amplicon based sequencing

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Farzana Nazir; [2023]
  Nyckelord :Ruminants; Microbiome; NGS; Bioinformatics; Statistical Analysis; Metagenomics; Data Analysis;

  Sammanfattning : The gastrointestinal tract (GIT) of ruminants have divergent type of microbiome provides favourable environment for their growth. In many species, these microbiome considered as important source of assessing animal health & welfare. LÄS MER

 2. 2. Exploring Naturmolnet’s qualities that promote well-being in the public place : pocket parks for a better urban life?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Rebeca Paolini Madrid; [2022]
  Nyckelord :pocket parks; public place; well-being; restorative environments; perceived sensory dimensions; social connection; culture; community garden; urban green spaces;

  Sammanfattning : Green public places are in constant threat due to city development and densification. For the benefit of the urban dwellers and the environment, it is important to the development, accessibility, and quality design of public places. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att använda tolk i ett vårdmöte : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Esujin Patris; Henrietta Frank; [2022]
  Nyckelord :Quality of healthcare; interpreter; communication barrier and patient perspective; Kvalitet av hälso- och sjukvård; tolk; kommunikationshinder och patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globaliseringen medfört ökad förekomst av språkbarriärer, inte minst i Sverige. För att undkomma problemet finns det professionella tolkar, som översätter samtal mellan parter med olika modersmål. LÄS MER

 4. 4. "What's your particular way of doing standardized emission reporting?" A Swedish study on measurement and reporting practices of scope 3 emissions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Ingrid Hedin; Tim Ortner; [2022]
  Nyckelord :scope 3 emissions; sustainability reporting; value chain emissions measurement; organizational culture;

  Sammanfattning : Following the saying "what gets measured, gets managed" the constructed notion of GHG emissions measurements has, in the environmental sustainability context, increasingly been shaping business decisions and academic debate. However, the current state of measurement and reporting of scope 3 emissions, which generally account for the majority of firms' emissions, is inconsistent and incomplete. LÄS MER

 5. 5. Skolbibliotekskultur finns det? : En ansats att söka efter gemensamma värderingar i ett urval av erkänt framgångsrika skolbiblioteksverksamheter.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Anni Agélii; [2022]
  Nyckelord :Total Quality Management; Quality Culture; Organizational Culture; Values; Leadership; Co-leadership; School library; School library quality; Kvalitetskultur; Organisationskultur; Värderingar; Ledarskap; Medledarskap; Skolbibliotek; Skolbibliotekskvalitet;

  Sammanfattning : Kvalitetskultur är en del av organisationens kultur och en viktig del av att upprätthålla eller förändra en kultur är ledarskapet. I skolorganisationer finns många krav på verksamhetens innehåll och kvalitet i form av lagar och styrdokument. LÄS MER