Sökning: "quality issues"

Visar resultat 1 - 5 av 1506 uppsatser innehållade orden quality issues.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med suicidalt beteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Erica Wagell; Helén Falkenström; [2023]
  Nyckelord :Suicidal Behaviour; Care Relation; Nurses; Treatment; Suicidalt beteende; Vårdrelation; Sjuksköterskor; Bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett folkhälsoproblem. Varje år begår över 700 000 personer världen över suicid och många fler gör suicidförsök. Hälso- och sjukvården har en viktig roll när det handlar om att upptäcka, bemöta och vårda patienter med suicidalt beteende. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av att leva med hyperhidros : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Kohmann; Klara Ragnarsson; [2023]
  Nyckelord :Experiences; hyperhidrosis; nursing; patients; Erfarenheter; hyperhidros; omvårdnad; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hyperhidros är en hudsjukdom som orsakar överdriven svettning, vilket innebär att kroppen producerar mer svett än vad som är fysiologiskt nödvändigt. Sjukdomen är underrapporterad och underdiagnostiserad vilket innebär att det medför ett mörkertal om hur många som lever med sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Specialist nurses’ Compassion Fatigue and related factors in the aftermath of COVID-19 : A correlation survey

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Spinola Pulido; Caroline Krylborn; [2023]
  Nyckelord :Compassion Fatigue; Compassion Satisfaction; Professional Quality of Life Scale; Perceived Organizational Support; turnover intention; Intensive Care Nurses; Nurse Anaesthetist; Empatitrötthet; medkänslatillfredsställelse; Professional Quality of Life Scale; upplevd organisatoriskt stöd; intention till egenuppsägning; Intensivvårdssjuksköterska; Anestesisjuksköterska.;

  Sammanfattning : Background: Intensive Care and Anaesthetists Nurses are, through their profession and the COVID-19 pandemic, predisposed to suffering from Compassion Fatigue (CF). CF develops as stressors exceed the ability to cope with the demands of caring and has been associated with organisational factors. LÄS MER

 4. 4. Ekonomisk tillväxt, Miljöförstöring och Miljöskatt : En undersökning utifrån teorin om miljö Kuznets kurva (EKC)

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ava Shahsavari; [2023]
  Nyckelord :Carbon dioxide; carbon emissions; gross domestic product GDP ; environmental Kuznets-curve EKC ; G10-industrial countries; Koldioxid CO2 ; koldioxidutsläpp; bruttonationalprodukt BNP ; miljö kuznets kurva EKC ; G10-Industriländer;

  Sammanfattning : Pollution is one of humanity's most pressing problems. Although there are many types of pollution, air pollution is one of the main causes of global warming. LÄS MER

 5. 5. Complexity Analysis and Structural Optimization for Architecture Models of Mechatronic Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Yuanyang Zhang; [2023]
  Nyckelord :Mechatronic System Design; Architecture Model; DSM; Structural Complexity; Partitioning Optimization Design; Mekatronisk Systemdesign; Arkitektur Modell; DSM; Strukturell Komplexitet; Partitionering Optimering Design;

  Sammanfattning : The design and development of mechatronic system are becoming an increasingly complex task due to the numerous disciplines involved, rapidly increasing scales, and the integration issues of different domains and technologies. The structural complexity of the architecture model design decides the quality of system design in many aspects: the scalability of the system design; usage of allocated resources which influences the computational overhead, etc. LÄS MER