Sökning: "quality"

Visar resultat 1 - 5 av 22099 uppsatser innehållade ordet quality.

 1. 1. “QUALITY OF GOVERNMENT- FOR ALL?” QoG & Migrants' equal access to social rights

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Jonsson; [2023-01-23]
  Nyckelord :Migrants´ social rights; Quality of government; elites; public opinion; time-series cross-section data;

  Sammanfattning : The extent to which migrants can enjoy equal social rights as citizens vary between liberal democracies. Quality of government has been at the center of recent decades´ debates on states´ non-partial treatment of citizens. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Dardana Tahiri; Adey-Abeba Mammo; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; palliative care; person-centrered care; RN-nurses experiences; Palliativ vård; personcentrerad vård; samverkan; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grunden i den palliativ vården är att patienter med terminal sjukdom behandlas i syfte till att förbättra välbefinnande, lindra lidande och främja livskvalitet för patienter i alla åldrar och stadier. Den palliativa vården är utformad efter fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbeta, kommunikation och relation samt stöd för närstående. LÄS MER

 3. 3. Excentrisk träning för höftadduktorer- effektiv för ökad excentrisk styrka och som förebyggande metod för ljumskbesvär hos fotbollsspelare : En litteraturgranskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Villiam Johansson; Andreas Larsson; [2023]
  Nyckelord :excentrisk träning; fotboll; höftadduktorer; ljumskbesvär; skadeförebyggande träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ljumskbesvär är vanligt förekommande hos fotbollsspelare. En av de vanligaste orsakerna till detta tycks vara låg excentrisk styrka i höftadduktorerna (EHAD). Excentrisk träning är en metod som används för att öka EHAD och förebygga ljumskbesvär. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans skiftarbete och dess inverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Rebecca Pettersson; Patricia Galatean; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Ett av sjuksköterskans ansvar är att utföra patientsäker vård, genom att arbeta med evidensbaserad och förebyggande omvårdnad. Sjuksköterskor i Sverige jobbar ofta treskift inom den slutna vården, vilket innebär att sjuksköterskor roterar olika skift olika tider på dygnet. LÄS MER

 5. 5. Where there is road, there is fire (influence): An exploratory study on the influence of roads in the spatial patterns of Swedish wildfires of 2018

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gabriel Romeo Ferriols Pavico; [2023]
  Nyckelord :Geography; GIS; Wildfire; Fire Spatial Patterns; Road; Conformity; FWI; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study focuses on the Swedish wildfire season of 2018, when the country incurred ten times more than the average burnt area that occurred in previous years. The study aims to address a broad research question: Do roads influence the size of the burned area? This study fills the gap in research on the effects of roads in the spatial patterns of wildfires. LÄS MER