Sökning: "quality"

Visar resultat 1 - 5 av 24462 uppsatser innehållade ordet quality.

 1. 1. Do the buy it?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jesper Frisell; Gustaf Lewerth; [2024-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An increasingly popular tool for firms seeking growth, is to merge with or acquire other firms. So popular that an entire industry of advisers has evolved to provide guidance in the mergers and acquisitions (M&A) process. The most prominent are investment banks (IB). LÄS MER

 2. 2. Kliniska riktlinjer gällande handläggning av urinretention postpartum - en granskning baserad på kvalitetsgranskningsinstrumentet AGREE II

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; Ebba Sandström; Fanny Viktorsson Dahlberg; [2024-02-02]
  Nyckelord :AGREE II; urinretention postpartum; jämlik vård; kliniska riktlinjer; kvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En vanlig komplikation relaterat till graviditet och förlossning är urinretention. Denna komplikation är övergående hos majoriteten av de som drabbats men är trots detta en vanligt förekommande orsak till vårdskada som kan orsakas av bristande riktlinjer. LÄS MER

 3. 3. FRISKOLOR OCH DESS ÄGANDE Hur påverkar huvudmannens storlek lärares uppfattningar om kvalitet i friskolor?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Andersson; [2024-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden’s private schools are a topic that has been widely discussed in Swedish media as well as in academic research. Discussions about these schools tend to focus on comparisons between public and private schools as well as how private schools affect students’ academic results. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans kommunikationsstöd för attöverbrygga språkbarriärer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Konrad Björk; Saga Björkqvist Olsén; [2024]
  Nyckelord :Communication; Language barriers; Communication supports; Nursing care; Nurse’s experience; Kommunikation; Språkbarriär; Kommunikationsstöd; Omvårdnad; Sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer ökar globalt i takt med ökande global migration. I hälso- och sjukvården befinner sig sjuksköterskan ofta i möten där språkbarriärer uppstår. Det framkommer att bristande kommunikation har direkt negativa konsekvenser på såväl patient som vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. Adapted data collection in field utilizing RMR and the Q-system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Amanda Olsson; [2024]
  Nyckelord :Rock mass classification; Q-slope; SMR; Slope stability;

  Sammanfattning : The focus on slope stability has increased rapidly in Norway over the last years due to several unwanted landslides. In Norway, the most used method today to classify the rock mass and to determine the required reinforcement, is the Q-system. In addition to that the RMR method is also a commonly used method. LÄS MER