Sökning: "quantification"

Visar resultat 1 - 5 av 681 uppsatser innehållade ordet quantification.

 1. 1. Process parameter optimisation for Waspaloy using Laser-Directed Energy Deposition with Powder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Johannes Lövhall; [2024]
  Nyckelord :Process parameter optimisation; Waspaloy; Laser-Directed Energy Deposition with Powder;

  Sammanfattning : Material utilisation is of importance in the manufacturing industry formaking the most of each material, minimising waste and increasing cost-effectiveness. In this thesis, samples of Waspaloy built with the method of L-DED-P has been analysed in order to investigate how process pa-rameters influence the build quality and geometrical accuracy in as-builtobjects. LÄS MER

 2. 2. Quantifying liquid food waste : levels of liquid coffee waste, its causes and barriers and drivers for quantification in the Swedish food service sector

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Rosa Hellman; [2024]
  Nyckelord :sewage food waste; beverage waste; direct measurement; hospitality; restaurant; serving waste; food waste cause;

  Sammanfattning : Food waste is a waste of resources required throughout the entire supply chain, leading to environmental impacts that could have been avoided. Coffee has a relatively high environmental impact partially due to the high consumption. To identify levels and sources of food waste, and consequently prevent it, quantification is used. LÄS MER

 3. 3. Spelet bakom orden : En kvantitativ analys av könsskillnader i fotbollsintervjuer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Klara Mörtel; [2024]
  Nyckelord :gender differences; sports journalism; media representation; football interviews; equality.; könsskillnader; sportjournalistik; medierepresentation; fotbollsintervjuer; jämställdhet.;

  Sammanfattning : I denna c-uppsats utforskas den könsrelaterade dynamiken i medierapportering av svensk fotboll. Studien analyserar videointervjuer från Herrallsvenskan och Damallsvenskan för att avslöja eventuella könsskillnader i sportjournalistik och dess inverkan på samhälleliga normer och värderingar. LÄS MER

 4. 4. Neutralitetsvakten till sjöss : Marinens effektivitet under neutralitetsvakten mellan åren 1939–1945

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Felix Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Marinen; Neutralitetsvakten; andra världskriget; neutralitetskränkningar; militär effektivitet;

  Sammanfattning : Marinens neutralitetsvakt under andra världskriget är trots sin närhet till nutiden ett ämne som är relativt sett outforskad i modern forskning. En av huvuduppgifterna för verksamheten var att bevara Sveriges neutralitet och territoriella suveränitet genom att förhindra krigförande parter att använda landets territorium. LÄS MER

 5. 5. Klimatpåverkan för implementering av en CCS-anläggning vid ett avfallseldat kraftvärmeverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Alva Sjunnesson; [2023]
  Nyckelord :CCS; carbon capture and storage; CCS; klimatpåverkan; LCA; kraftvärmeverk; koldioxidavskiljning;

  Sammanfattning : För att möjliggöra att Helsingborgs stad uppnår målet om klimatneutralitet till år 2030 har Öresundskraft beslutat att implementera en CCS-anläggning vid ett avfallseldat kraftvärmeverk i Helsingborg som idag står för ungefär 19 % av de direkta utsläppen i Helsingborg. Innan Öresundskraft planerar att påbörja byggnationen är det av intresse att undersöka klimatpåverkan för livscykeln för att förstå nettoeffekten av klimatnyttan som CCS-anläggningen skapar. LÄS MER