Sökning: "quantitative job insecurity: Socialt stöd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden quantitative job insecurity: Socialt stöd.

 1. 1. Socialt stöd i relation till upplevd stress och upplevd anställningsotrygghet : Med fokus på chefens, kollegornas och närståendes betydelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Johansson; Julia Björkhill; [2016]
  Nyckelord :qualitative job insecurity; stress; Social support; source importance; quantitative job insecurity: Socialt stöd; källans betydelse; kvalitativ anställningsotrygghet; kvantitativ anställningstrygghet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today, stress and job insecurity oftentimes occur due to a flexible and uncertain job market. As social support has demonstrated a mitigating effect on stress and job insecurity, the purpose of this thesis was to investigate the relationship between different sources of social support and perceived stress, as well as perceived qualitative and quantitative job insecurity. LÄS MER

 2. 2. Anställningsformens påverkan utifrån ett psykosocialt perspektiv - en kartläggning och analys inom vård och omsorg. The Influence of the Form of Employment Contract from a Psychosocial Perspective – an analysis within health care units.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Ellen Berggren; Josephine Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Anställningsform; Tidsbegränsad anställning; Timanställning; Psykosocial; Flexibilitet; Socialt stöd; Anställningsotrygghet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka eventuella konsekvenser av numeriskt flexibla anställningar på individnivå, i jämförelse med eventuella konsekvenser av tillsvidareanställningar. Fokus låg på huruvida anställningsformen påverkade individens uppfattning av psykosociala förhållanden i arbetet. LÄS MER