Sökning: "quantitative job insecurity"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden quantitative job insecurity.

 1. 1. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 2. 2. Den flexibla mediebranschen - En studie ur frilansares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Molly Rosberg; Roberta Karpuskaite; [2020]
  Nyckelord :Frilansare; Projektanställning; Prekaritet; Självförverkligande;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har flexibla anställningar kommit att bli allt mer vanligt förekommande på den svenska arbetsmarknaden. Undersökningar som gjorts inom området flexibiliseringsorganisering samt arbetstagares hälsa och välbefinnande, verkar vid flertalet tillfällen skilja sig åt. LÄS MER

 3. 3. Personliga assistenters anställningssituation - en kvantitativ tvärsnittsstudie av anställningskontrakt och psykologiska kontrakt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linn Holgersson Bergdahl; [2020]
  Nyckelord :personlig assistans; psykologiska kontrakt; tidsbegränsade anställningar; upplevd anställningsotrygghet; frivillighet i val av anställningsform; Social Sciences;

  Sammanfattning : In a changing labor market, the employment relationship between employer and employee is ever-changing. In previous studies, unlicensed assistive personnel have been ascribed poor working conditions, high job insecurity and low volition in their employment contracts. LÄS MER

 4. 4. Hur slår samhällsomvandlingarna mot mediabranschens arbetstillfredsställelse? : En kvantitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ahlsröd Simone; Elsa Melander; [2019]
  Nyckelord :arbetstillfredsställelse; rättvis arbetsgivare; lönetillfredsställelse; ålder; kön; mediabranschen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på huruvida upplevelsen av rättvis arbetsgivare, anställningsotrygghet, lönetillfredsställelse, ålder och kön påverkade upplevd arbetstillfredsställelse hos arbetstagare inom en kommunikationsbyrå i mediabranschen. Studien var av kvantitativ karaktär och genomfördes via ett webbaserat enkätformulär. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation: vägen till medarbetares attityd i en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellinor Kraft; Johanna Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Change communication; Attitude; ABW; Organisational change; Information; Community; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study investigated whether change communication can be related to employees’ attitude towards a transition to an Activity based workplace (ABW). A quantitative study was conducted in collaboration with a company and the participants of the survey were the employees at the company. LÄS MER