Sökning: "quantitative methods"

Visar resultat 1 - 5 av 3654 uppsatser innehållade orden quantitative methods.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder som syftar till att minska ofrivillig ensamhet hos äldre i ordinärt boende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Renner; Elin Holmberg; [2024]
  Nyckelord :Elderly; Involuntary loneliness; Nurses; Nursing interventions; Ordinary housing; Ofrivillig ensamhet; Omvårdnadsåtgärder; Ordinärt boende; Sjuksköterskans roll; Äldre människor;

  Sammanfattning : Bakgrund I takt med att den äldre befolkningen ökar, ökar även antalet äldre över 65 år som upplever ensamhet. Idag anses ofrivillig ensamhet utgöra ett folkhälsoproblem med bland annat en ökad dödlighet hos de drabbade. LÄS MER

 2. 2. Klimatrubrikens påverkan på läsarens intresse : En kvantitativ och kvalitativ analys om vad för klimatrubriker ungdomar tenderar att lockas av

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Fabian Sand Igelström; Loke Johansson; [2024]
  Nyckelord :Rubriker; klimatförändring; blandad metod; gestaltningsteorin;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to identify what kind of climate headlines that people aged 18 to 25 think are most interesting and attractive. The theoretical framework used in the essay is framing theory and relevance theory. Framing theory is used to understand how journalists think when they form a headline. LÄS MER

 3. 3. Holistic Assessment of Critical Infrastructure Resilience during Disasters (HACIRD) - A case study of the 2023 Kahramanmaras earthquakes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Erik Kimblad; [2024]
  Nyckelord :Critical infrastructure; Lifeline; Resilience; Interdependencies; Earthquake; Natural hazards; Turkey; Holistic; Disaster; Framework; Assessment; Empirical; Case study; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : On February 6, 2023, two earthquakes (7.8MW and 7.7MW) struck Turkey within nine hours, resulting in over 50,000 fatalities and significant damage to critical infrastructures (CI) which provide services essential for the functioning of society. LÄS MER

 4. 4. “Different is not wrong, it’s just an entry point for new knowledge” Knowledge diplomacy as a two-way process: A case study of the South Africa Sweden University Forum (SASUF)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Caitlin Maris Homstad; [2024]
  Nyckelord :SDG4; SDG17; knowledge diplomacy; IHERI; South Africa; Sweden; international relations; Social Sciences;

  Sammanfattning : The significance and impact of IHERI on international relations is gaining recognition, yet this crucial aspect remains remarkably understudied. This study aims to explore the relations, processes and patterns of IHERI on bilateral relations and development cooperation between South Africa and Sweden. LÄS MER

 5. 5. Sömn i relation till vandrande tankar : En kvantitativ kognitionsstudie om spontaneous och deliberate mind wandering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amanda Fransson; Ingrid Unger Frick; [2024]
  Nyckelord :Mind wandering; spontaneous mind wandering; deliberate mind wandering; sömnstörning; ålder; kön;

  Sammanfattning : Människor tenderar att driva iväg i tankarna en stor del av den vakna tiden oavsett vad de företar sig. Vidare uppvisar befolkningen otillräcklig sömn vilket är avgörande för kognitiva förmågan och individers hälsa. LÄS MER