Sökning: "quay"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet quay.

 1. 1. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
  Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

  Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER

 2. 2. Machine learning in quaywall design

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Joris Langevald; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today we live in a world where technology is changing the world and projects around us at a rapid pace. It is believed companies will have to change their operations to maintain an edge. At Movares, a Dutch engineering consultancy firm, they recognize the importance of digital transformation. LÄS MER

 3. 3. Den medeltida hamnen - en plats för möten

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Arkeologi

  Författare :Peter Berg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The archaeological research that has previously been conducted regarding Swedish medieval ports is not particularly extensive. Regarding ports in medieval urban environments, Swedish research has been described as barely existent. LÄS MER

 4. 4. Hamnparken i Nyköping : ett gestaltande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karolina Östberg; [2020]
  Nyckelord :hamnpark; vatten; bad; identitet; kopplingar;

  Sammanfattning : Planering för industriomvandlingsprojekt och de grönytor som ofta finns i anslutning till dessa blir allt vanligare. Vill man få en unik och därmed mer uppskattad och hållbar plats efter omvandlingen är det av stor vikt att platsens identitet inte går förlorad, dels ur ett hållbarhetsperspektiv men också ur ett invånar- och besöksperspektiv. LÄS MER

 5. 5. A Comparative LCA study on the refurbishment of quays with induced mineral deposition technology

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Remy Prame Joseph Jerald; [2020]
  Nyckelord :Refurbishment; Induced mineral deposition; Life cycle assessment; Climate change impact; Global warming potential;

  Sammanfattning : A quay is a structure which is constructed along the shoreline for docking purposes. When the quay is constructed using reinforced concrete, damage over time happens under the combined action of chemical and mechanical corrosion of the varied materials. LÄS MER