Sökning: "queer läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden queer läsning.

 1. 1. Den omöjliga utopin : En läsning av Sara Stridsbergs Drömfakulteten

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Love Carlshamre; [2020]
  Nyckelord :utopia; genre theory; romance; ideology; queer; contemporary Swedish literature;

  Sammanfattning : Utopias, by their very nature, verge on the impossible. Yet utopian dreams continue to inform the literary imagination. LÄS MER

 2. 2. Intellektuella horor och Daddy’s Girls : – om skeva flickor, femininitet och sexualitet i Sara Stridsbergs pjäs Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Thea Ahlgren; [2020]
  Nyckelord :Sara Stridsberg; femininet; skevteori; skeva flickor; gurlesk; genusvetenskap; genus; queer; queer läsning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. It is not the spoon that bends. It is only yourself : En queerteoretisk analys av The Matrix, dess didaktiska potential och hur det performativa könet görs och gestaltas

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johanna Carling; [2020]
  Nyckelord :The Matrix; Wachowski; Transgender; Performative gender; Didactic potential; Identificational reading; The Matrix; Wachowski; Transgender; Performativt kön; Didaktisk potential; Identifikatorisk läsning;

  Sammanfattning : This essay aims to study if, and how, The Matrix (1999) can be read with a queer perspective and how to use it in a classroom setting to further upper secondary school students to discuss transgender issues and develop their own identity. By analysing the film using a hermeneutic method and a queer perspective the results show that much of the lines, cinematography and costume can be viewed as an expression for transgender and queer. LÄS MER

 4. 4. Presidentsonen är en onanist! : En undersökning av den onanistiska läsningen genom Red, White & Royal Blue

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Erica Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Romance; Masturbatory Reading; Queer; Red White Royal Blue; Elin Abrahamsson; Romance; onanistisk läsning; queer; Casey McQuiston; Red White Royal Blue; Elin Abrahamsson;

  Sammanfattning : This essay analyses Casey McQuiston’s Red, White & Royal Blue (2019) from the perspective of the masturbatory readings Elin Abrahamsson uses in her doctoral thesis Mas(s)turbatory Readings: A Queer Analysis of Popular Romance. I discus the different kind of desires that exists in the novel while also questioning how queer literature relate to the heteronormative context of the romance genre. LÄS MER

 5. 5. En queer läsning av romanen Michail av Panait Istrati

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mariana Ursu Däcker; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER