Sökning: "queer litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden queer litteratur.

 1. 1. "Here you See me, and I am you": Queerness in the Poetry of John Donne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Alexis Lundblom; [2021]
  Nyckelord :John Donne; queer; queer theory; metaphysical poetry; Early Modern literature; Renaissance poetry.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis examines queerness in the poetry of John Donne by re-examining same-gender desire in his poetry, proposing metaphysical poetry as having points of similarity with queering strategies and queer theory, and exploring contextual and historical tensions within and around Donne’s body of works. The thesis closely analyses poems which have previously been discussed as queer, such as “Sapho to Philaenis,” and “Batter my heart,” as well as less frequently examined poems such as “The Anniversary,” and “The Dissolution. LÄS MER

 2. 2. “This is who I am” : Representation av asexualitet i samtida coming of age-litteratur

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Lilja; [2021]
  Nyckelord :asexuality; young adult fiction; coming of age; compulsory sexuality; asexualitet; ungdomslitteratur; vuxenblivande; obligatorisk sexualitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska representationer av asexualitet i samtida coming of age-ungdomsromaner med fokus på hur asexualitet (o)möjliggörs som en oproblematiserad position. Detta görs genom en närläsning av romanerna Tash Hearts Tolstoy, Let’s Talk About Love, Loveless och Beyond the Black Door utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. "Bara SKRIK NÅT, ärligt jag skiter i resten" : En analys av Yolanda Bohms poesi som performativ och intersektionell aktivism

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Alice Wästberg; [2021]
  Nyckelord :Performativitet; queer litteratur; aktivism; gaga feminism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : This study examines how poetry can be understood as intersectional activism. Doing intersectional activism can be expressed in many different forms, and there is also no consensus in Sweden on how the intersectional perspective should be used or handled in academic, political and activist contexts. LÄS MER

 4. 4. Med framtid i sikte : en begreppsorienterad studie av ethos utifrån queerteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Lex Hult; [2021]
  Nyckelord :Ethos; queer; retorisk analys; agens; yttrande; normalitet; heteronormativitet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras begreppet ethos utifrån queerteori. Uppsatsen fokuserar på hur queera personers ethos, yttrande och agens påverkas av att personen är queer. LÄS MER

 5. 5. En postmodern PrometheusNatur, teknikoch transtematik i Frankisssteinav Jeanette Winterson

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Maria Ramnehill; [2020-01-23]
  Nyckelord :Jeanette Winterson; trans ecology; transgender studies; ecocritcism; environmental humanities;

  Sammanfattning : This essay applies a trans ecological perspective to the transgender motif in Jeanette Winterson’s novel Frankissstein. A love story, a novel about transhumanism, artificial intelligence and humans relationships to the body, nature and technology. LÄS MER