Sökning: "queer reproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden queer reproduktion.

 1. 1. Jeg ved jo godt, at de ikke tror jeg findes – Et kvalitativt interviewstudie om queerpersoner i fertilitetsbehandling

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Tved; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ ; LGBTQ sundhed; LGBTQ familier; LGBTQ reproduktion; queer; queerfamilier; queer reproduktion; fertilitetsbehandling; regnbuefamilier; magt; HBTQ reproduktion; HBTQ fertilitetsbehandling; HBTQ hälsa;

  Sammanfattning : Et kvalitativt interviewstudie som undersøger queer- og LGBTQ+ personers møde med det danske sundhedssystem i forbindelse med fertilitetsbehandling. Eksamensprojekt i sexologi 30 højskolepoint. Malmø Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för sexologistudier, 2019. LÄS MER

 2. 2. Låt oss tala om Storken! : En komparativ studie av gestaltandet av icke-normativ reproduktion i 10 queera bilderböcker utgivna i Sverige 1999-2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Ernemar; [2017]
  Nyckelord :Queer; Barnlitteratur; Heterosexuell matris; Bilderböcker; Reproduktion;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker 10 regnbågsbilderböckers gestaltningar av alternativa reproduktionsprocesser och hur dessa representationer förhåller sig till normativa föreställningar om kön och sexualitet. Familjen är ett konstant närvarande element i barnlitteraturen och många människor drömmer om att en dag få bilda en familj. LÄS MER

 3. 3. “GÖR DET HÄR NU OCH SÅ KAN KÄRLEKEN KOMMA SEN”

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Eira Alanko; [2017]
  Nyckelord :Ensamstående kvinnor; Familjebildning; Föräldraskap; Insemination; Normer; Reproduktion; Sexualitet;

  Sammanfattning : Alanko, E. ”Gör det här nu och så kan kärleken komma sen”. Reproduktion utan sexualitet. Examensarbete i sexologi 30 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Heteronormativa ideologier : i det motsägelsefulla gränslandet En studie om femininitet(er) och maskulinitet(er)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Karlsson Sandra; [2017]
  Nyckelord :Femininity s ; masculinity s ; hetero-normativity; gender feminist theory; Femininitet er ; maskulinitet er ; heteronormativitet; genus feministisk teori;

  Sammanfattning : The aim of the study has been to examine women's participation in the reproduction of the system of heteronormative expectations of femininity and masculinity through narrative method, analyze books within the erotic women’s literature, as well as interviews with females. The study's focus was on the presentation and representations of the femininity(s) and masculinity(s). LÄS MER

 5. 5. Människor och barn : En genusvetenskaplig studie av ålderskonstruktioner i tidningarna/tidskrifterna Bang, Dagens Nyheter, Föräldrar & Barn, KP och Land

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :My Bodell; [2016]
  Nyckelord :age; ageism; children; adults; queer theory; crip theory; intersectionality; parenthood; discourse analysis; ålder; ålderism; barn; vuxna; kritisk åldersforskning; queerteori; cripteori; intersektionalitet; arbetslinjen; föräldraskap; diskursanalys;

  Sammanfattning : Den genusvetenskapliga forskningen uppmärksammar idag flera olika maktordningar och intra-aktionen dem emellan. Aspekten ålder är emellertid relativt förbisedd, och vuxna och vuxenhet en omarkerad norm. LÄS MER