Sökning: "queer"

Visar resultat 1 - 5 av 1030 uppsatser innehållade ordet queer.

 1. 1. Det välvda planet: Etnografisk teckning som insamlingsmetod för medeltida valvmålningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Linda Morgan Kiibus; [2023]
  Nyckelord :ethnographical drawing; medieval painting; queer phenomenology; lines; methodology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Using a theoretical framework based upon the queer phenomenology of Sarah Ahmed as well as Maurice Merleau-Ponty’s Phenomenology of Perception, this study explores the process of translating medieval church murals to drawings. The study is based on my own drawings of two late-medieval church murals in Skåne, as well as 19th century ethnographer Nils Månsson Mandelgren’s drawings. LÄS MER

 2. 2. Mäns mens : En kvalitativ intervjustudie med transmän om menstruation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Regnér Rebecca; [2023]
  Nyckelord :menstruation; trans; queerteori; maskulinitet; materialisering; performativitet; menstruant;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks transmäns relation till sin mens i avseende på deras dysfori och hur de upplevde att den påverkade deras känsla av maskulinitet. Utifrån detta undersöks hur exempelvis diskursen kring mens påverkar dem och huruvida ett transinkluderande språk påverkar dem. LÄS MER

 3. 3. Teaching Coming Out Stories through Young Adult Literature in Upper Secondary School : Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Engelska

  Författare :Jennifer Maraoge; [2023]
  Nyckelord :Queer; Anti-Oppressive Education; Queer Pedagogy; Silenced Discourse; Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe; Swedish Curriculum; Upper Secondary School; Young Adult Literature; Ethnic Minorities; Coming Out Story;

  Sammanfattning : The Young Adult novel Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe portrays the coming out stories of two queer Mexican American boys who struggle with their ethnicity and sexuality, which leads to internal conflicts. The focus of the analysis in the essay is to investigate how the novel can be taught in Upper Secondary classrooms through queer pedagogy and anti-oppressive approaches focusing on silenced discourse. LÄS MER

 4. 4. Över tröskeln där mötet sker : Liminalitet i yngre järnålderns trosföreställning bland nordbor och samer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Torbjörn Lekberg; [2023]
  Nyckelord :Doorway; iron age; ancient Scandinavia; Norse; Sami; shapeshifting; necromancy; queer;

  Sammanfattning : During late Nordic iron age there were two main cultures in Scandinavia; the Norse and the Sami.  This essay seeks to do two things. Firstly, to determine differences and similarities in how said cultures viewed liminality, that is the border line, or threshold, between two 'areas'. LÄS MER

 5. 5. De kommer applådera ändå - En etnologisk undersökning av paraidrotten och dess förutsättningar i en föränderlig tid

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Magnus Sjöberg; [2022-12-19]
  Nyckelord :para sport; sport movement; crip theory; queer phenomenology; fit misfit; integration; inclusion; ableism; disablity; ablebodied norm;

  Sammanfattning : This thesis examines the Swedish para sport movement of today, with a focus on elite athletes and the ongoing inclusion work done by the Swedish sport movement. The questions asked are how the athletes came into contact with para sport and how they started an elite investment? But also what it is that defines para sports in Sweden, what classification does to the athletes, the amount of media coverage and how media portray the athletes and how the ongoing inclusion work is going and how it affects the athletes and the para sport movement as a whole? It uses theories from crip theory and phenomenology, as well as theories on discourses and neoliberalism. LÄS MER